Nieuws

Update juni 2020
Het afgelopen jaar is er weer veel gebeurd in en om Huisseling. Voor de laatste nieuwtjes is het verstandig om https://www.facebook.com/Huisselingvanverledentotheden/ te volgen.
Actuele zaken zijn onder andere de sluiting van de Boerenbond en de verplaatsing van de pinautomaat in juli 2020, de verkoop van de Luciakerk c.a. in Ravenstein per 1 juli, de start van de bouw op het voormalige terrein van de brandweer (’t Kruisstuk) na de zomervakantie en de toekomst van sporthal Den Hoge Graaf. Verder zijn er weer diverse mooie oude foto’s gevonden en is de Lambertuskerk verrijkt met een oud kinderbankje dat, met dank aan de familie Martens-de Kruijf, weer een plekje heeft gekregen in één van de zijbeuken!
De pagina’s over de kerkgeschiedenis hebben een update gehad. Diverse foto’s zijn vervangen en de tekt is hier en daar aangevuld of gewijzigd.

Update augustus 2019
De afgelopen weken is er hard gewerkt om de pagina’s op de site zoveel mogelijk te updaten. Veel foto’s waren slecht van kwaliteit en zijn vervangen en aangevuld. Ook zijn de teksten hier en daar verbeterd en aangevuld. Tot nu toe zijn de hoofdstukken ‘Beroepen & Verenigingsleven’ en ‘Cultuur’ en hun subhoofdstukken één voor één ‘klaar’ en ‘Geschiedenis’ gedeeltelijk. De rest volgt.
Ik weet dat bij het hoofdstuk ‘Landschap & Boerenleven’ nog haast geen beeldmaterieel is gevoegd. Ook dat moet de komende tijd goed gaan komen. Een website beheren kost veel tijd, dus heb geduld 😉
Hulp van jullie is bovendien altijd welkom. Dus heb je foto’s of leuke anecdotes, neem dan contact op of laat een berichtje achter in het reactieformulier! 🙂

Update juni 2019
De versie van Huisseling.nl op onderstaande foto is inmiddels ook verleden tijd. Eindelijk een nieuwe, smartphone-bestendige website. De menu’s zijn makkelijker te bedienen en de teksten zijn veel beter leesbaar.

Huisseling.nl, De oude versie van deze website, die tot 2 juni 2019 actief was

Update mei 2019
De website zal vanaf heden weer een aantal kleine updates ondergaan. Met name foutieve links en verkeerde teksten en onvolledigheden krijgen nu, hoofdstuk voor hoofdstuk, een extra controle. Tevens zullen er extra foto’s worden toegevoegd, zoals deze ook in het boek voorkomen.

Verder nog even dit:
Erfgoedlokaal Haren ons dorp presenteert: ‘Plekken van Plezier’. Tentoonstelling over ontspannen en plezier beleven in de gemeente Oss.

Haren – Erfgoedlokaal Haren ons dorp brengt vanaf zondag 2 juni met ‘Plekken van Plezier’ een geheel nieuwe tentoonstelling waarin genieten en plezier maken in de gemeente Oss centraal staat. De tentoonstelling is te bezichtigen in het Erfgoedlokaal aan het kerkplein 6 te Haren (Oss). Deze loopt tot en met zondag 6 oktober en is te bezichtigen elke éérst zondag van de maand van 11:00 – 15:00 uur. Het thema ‘Plekken van Plezier’ staat dit jaar centraal tijdens de landelijke Open Monumentendagen komende september. We spreken dan over plekken waar mensen vóór hun plezier en mét plezier naartoe gingen en gaan. Het wemelt in onze regio van locaties van ontspanning en vermaak die zeker de moeite waard zijn om te bezoeken. Erfgoedlokaal Haren ons dorp wil zich met haar nieuwste tentoonstelling aansluiten bij dit thema en zich richten op de gemeente Oss waar op verschillende locaties in een groot gebied van alles te zien en te beleven valt.

Ook vanuit Huisseling is een vitrine ingericht met als thema het boerenleven, de NCB, Boerinnenbond Sint Theresia, Brandassurantie Interpolis, Boerenleenbank, Eligiusprocessie, Ringelenburg en Sint Lambertusgilde.

Update september 2018
Vanaf 2018 is de website van het gilde opgeheven. Eventueel nieuws van het Sint Lambertusgilde wordt weergegeven op deze website via https://www.huisseling.nl/sint-lambertusgilde-activiteiten/ of op de Facebookpagina van het Sint Lambertusgilde. Hieronder een uiteenzetting van de komende gildefeesten/dorpsfeesten in het weekend van 21, 22 en 23 september 2018.
De Nieuwsbrief met informatie is te downloaden via Nieuwsflits zomer 2018 en Nieuwsflits XXL zomer 2018-4. De bijbehorende kleurplaat voor de kleurplaatwedstrijd voor de kinderen is te downloaden via tekening veilig verkeer NL. De leden van het gilde komen weer bij u langs voor de jaarlijkse sympathisantenactie.

Update augustus 2017
Jeroen Arts is gevraagd om voor de Stichting “Vrijstaat Ravenstein” als ‘schout’ van Huisseling te willen fungeren. De functie van schout houdt in om gezamenlijk met alle schouten in de gemeente Oss (elke plaats heeft haar eigen schout) de cultuurhistorie en het toerisme in onze regio te bevorderen. Wij willen de samenwerking opzoeken met bijvoorbeeld Maasmeanders, de Zuiderwaterlinie, de vereniging van Vestingsteden, de Maashorst, etc. Met name het religieus erfgoed zal onze speciale aandacht krijgen. De gemeente Oss bezit maar liefst 64 kerken, kloosters en kapellen!!

Huisseling.nl; Het wapen van de Vrijstaat
Huisseling.nl; De schout van Huisseling: Jeroen Arts (Bron: Theo van Duren).

Update mei 2017
Inmiddels zijn alle teksten uit het boek op de site geüpload. Veel teksten moeten nog wel kritisch worden nagelopen, aangevuld of geüpdated worden. Verder ontbreken nog alle foto’s, afbeeldingen en externe links. Dit wordt in de loop van de tijd steeds aangevuld. Van elke pagina die dan “voorlopig klaar” is, wordt een melding gedaan op Facebook of op Twitter
In principe zijn nu ALLE pagina’s al aangepast en onderwerpen toegevoegd (bv Toneel). Neem dus alvast een kijkje!

Update april 2017
Een bewonersgroep is in samenwerking met de Dorpsraad Ravenstein al geruim een half jaar bezig om de leefbaarheid in het dorp te verbeteren. Op 28 maart is er een bijeenkomst in Den Achterhof waarbij de inwoners worden geïnformeerd. De bewonersgroep is druk in de weer met de (verkeers-)veiligheid, herinrichting van het kerkplein, aankleding met vlaggetjes en een nieuw kunstwerk op de plaats van de gestolen Jongeling van Huisseling. Met Koningsdag zijn de vlaggetjes gereed en wapperen aan de lantaarnpalen.

Update maart 2017
Alle foto’s die voorheen op de Film- en Fotobank Noord-Brabant stonden zijn inmiddels te bezichtigen op Heemkunderavenstein.nl. Beeldbank Ravenstein eo Klik op de link en ga op onderzoek naar jouw familie, huis of straat!

Het wapenbord Van den Hasselholt Stockheim is inmiddels gerestaureerd. Het verschil is duidelijk te zien. Hoogstwaarschijnlijk heeft het wapenbord nooit in Huisseling gehangen, maar komt het uit Huis Hasselholt, ofwel Kasteel “Het Geudje” in Ohé en Laak. Nazaten van deze Van den Hasselholt hebben wél op De Ringelenburg gewoond. Zie ook het hoofdstuk Huize Ringelenburg

Rouwbord Van den Hasselholt Stockheim

Update (januari 2017)
Beste lezers! Alle goeds voor 2017 gewenst!
Binnenkort zullen er weer updates en nieuwe verhalen worden geplaatst op deze site.
Voor nu alvast een foto van een oud wapenbord van Johan van den Hasselholt, genaamd Stockheim. Nazaten van hem waren eigenaars van het landgoed De Ringelenburg. Het wapenbord werd onlangs te koop aangeboden op een veiling en bevindt zich nu in Overveen.

Huisseling.nl; Wapenbord Johan van den Hasselholt-Stockheim

Update (september 2016)
Er is een onbekende ansichtkaart van de oude Huisselingse kerk boven water gekomen! Helaas mag ik deze van de huidige eigenaar hier niet laten zien, maar de afbeelding is gepubliceerd in het gildeboekje van 2016. De foto lijkt erg veel op de reeds bekende afbeelding uit het archief van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, zoals ook afgebeeld in het boek.

Update (5 februari 2016)
Er is een nieuwe verdeling gemaakt in het hoofdstuk ‘Kerkgeschiedenis’. Door de grote lappen tekst liep de pagina steeds vast tijdens het bijwerken ervan. Dat probleem is nu verholpen, zodat het jaargang 2015 snel kon worden ingevuld. Daarnaast zijn her en der op de site kleine aanpassingen gedaan in de vorm van links naar websites of artikelen. Tevens zijn er hoofdstukken toegevoegd, namelijk ‘Huisseling in geschreven bronnen’ en ‘Krantenknipsels’. Deze zullen artikelen gaan bevatten over Huisseling uit boeken, kranten en tijdschriften.

Update (30 januari 2016)
Vandaag heb ik een artikel toegevoegd aan het hoofdstuk ‘Huisselingers’. Het betreft informatie over de in Huisseling geboren rector van de Latijnsche School in Gemert, Joannes Jacobus Aarts. Meer informatie over hem volgt zodra andere bronnen zijn nagezocht.

Update (4 januari 2016)
Groot nieuws! Huisseling.nl is nu ook op Facebook actief!
Neem eens een kijkje op Huisselingvanverledentotheden voor de meest actuele informatie. De pagina is vooral bedoeld om snel nieuwtjes te kunnen verspreiden.

Update (31 december 2015)
Bij deze wens ik iedereen het allerbeste voor 2016 met veel geluk, gezondheid en liefde. Een fijne jaarwisseling en tot zondag 3 januari met de Nieuwjaarsreceptie in Den Achterhof!
In 2016 hoop ik meer tijd vrij te kunnen maken om deze website verder te vullen met nieuwe verhalen en informatie en het bijwerken van informatie die door de tijd achterhaald blijkt te zijn.
In de pen zit een verhaal over W.E. Kocken die missionaris in Mongolië was. Verder een artikel over de oudste Huisselingse kerk (van vóór 1621), waarvan Joost Kocken en ik recent een afbeelding hebben gevonden. Deze kerk had veel overeenkomsten met de oude kerk van Neerlangel! J.A.

Huisseling.nl; Afbeelding van de oudste kerk (Bron: BHIC).
Een afbeelding van de oude kerk van Neerlangel, gelijkend op de Huisselingse kerk
Huisseling.nl; Een afbeelding van de oude kerk van Neerlangel, gelijkend op de Huisselingse kerk (Bron: Verzameeling Jeroen Arts). [Klik om te vergroten]

Update (september 2015)
Het Sint Lambertusgilde viert deze maand haar dertigjarig bestaan ná heroprichting. Op vrijdag wordt er om een nieuwe koning (of eerste vrouwelijke keizer) geschoten en op zondag is er een speciale jubileumviering met een Heilige Mis in de tent op het veld, met medewerking van het Huisselings Gemengd Koor, Tussenkoor Cordaad en Stadsharmonie OBK, dat zelf 125 jaar bestaat.

Update (juli 2015)
Op 10 juli zijn Den Achterhof en de kerk getroffen door een kleine maar felle brand. De schade is door de alerte melder en adequaat handelen van de brandweer beperkt gebleven. Echter, door roet- en rookschade zijn zowel de kerk als het zaaltje ernstig vervuild. Hierdoor zijn beide gebouwen tijdelijk niet te gebruiken.

Update (januari 2015)
De bisschop van ’s-Hertogenbosch, Mgr. A.L.M. Hurkmans, heeft per 1 januari 2015 de parochie H. Johannes de Doper opgericht. Op zondag 1 februari 2015 a.s. om 10.00 uur zal in de kerk van H. Antonius Abt te Schaijk de plechtige Oprichtingsviering van deze parochie plaatsvinden. Onze eigen oude pastoor Joep van Gaalen heeft zondag 12 januari afscheid genomen in Ravenstein.

Verder hebben we onder het kopje ‘Cultuur’ -> subkopje ‘Carnaval’ een verhaal toegevoegd over het Huisselingse carnaval. Dit verhaal wordt mogelijk nog uitgebreid. Heeft u nog mooie foto’s van Huisselingse groepen? Neem dan even contact op via het Contactformulier rechtsboven op deze pagina.

Update (december 2014)
Deze maand hebben we aanvullingen gedaan op de ‘Aantekeningen’ in het hoofdstuk onder ‘Geschiedenis’ en er is een nieuw verhaal geplaatst over architect Piet Elemans. http://www.huisseling.nl/huisselingers/#Piet Elemans
We hebben gemerkt dat onze bezoekers niet altijd meteen alle verhalen kunnen vinden. Het blijkt onduidelijk te zijn dat er niet alleen verhalen onder de subgroepen staan, maar ook onder de groepen zelf. Soms moet je dan even ‘dubbelklikken’.

Rectificatie (juli 2014)
In het boek ‘Huisseling van verleden tot heden’ staat onder het hoofdstuk ‘Huisselingers’ bijgaande foto afgebeeld als zijnde het portret van een jonge burgemeester Van de Wiel. Het betreft echter een portret van burgemeester P.A. van der Putten uit Dennenburg. Van der Putten was tussen 1877 en 1923 burgemeester van de gemeente Deursen ca. Hij woonde met zijn gezin in een mooie boerderij aan de Hoogstraat. Hij was, volgens enkele nazaten, maar een klein mannetje. Het misverstand is ontstaan doordat onze bron de personen door elkaar had gehaald. Leden van de familie Van der Putten hebben bevestigd dat de man op de foto hun (over-)grootvader is.

Huisseling.nl; Burgemeester van Deursen-Dennenburg, de heer P.A. van der Putten

Het oude gildevaandel (mei 2014)
Onlangs hebben we deze mooie foto van de Huisselingse Eligiusprocessie opgedoken. Het bijzondere aan de foto is dat we EINDELIJK een afbeelding hebben van het oude gildevaandel van het Sint Lambertusgilde! De foto dateert in ieder geval van 1912 (de kerk op de foto werd in 1911 gebouwd) tot 1924 (het gilde was actief tot in 1924), maar ook daarna kan het vaandel nog zijn gebruikt. De foto is in ieder geval van ruim vóór de Tweede Wereldoorlog…

De processiefoto met het oude gildevaandel
Detail met het oude gildevaandel

Op onderstaande foto van de processie bij het rustaltaar op De Ringelenburg is ook de punt van het vaandel te zien (zie detail).

Eligiusprocessie bij het rustaltaar op De Ringelenburg
Detail van de processiefoto met een punt van het oude vaandel boven de toeschouwers

Ondertekening Bruikleenovereenkomst Stichting Vrienden van het Huisselings Erfgoed

Huisseling.nl; Het logo van de Stichting Vrienden van het Huisselings Erfgoed

Op 5 januari 2014 ondertekende de Stichting Vrienden van het Huisselings Erfgoed met het voltallige parochiebestuur de bruikleenovereenkomst van het parochiecentrum. De nieuwe Stichting neemt het beheer over van de parochie, die wel eigenaar blijft. Per 1 januari 2015 gaat onze parochie op in een groter geheel. Zij willen het zaaltje voor Huisseling beschikbaar houden; ook wanneer de zekerheden van de kerk langzaamaan wegvallen! Het parochiecentrum heeft als nieuwe naam ‘Den Achterhof’ meegekregen. Deze naam is een historische verwijzing naar de boerderij die tot 1626 op deze plek heeft gestaan.