Koor

Van misdienaar tot koorzanger

Het kinderkoor

 

Van misdienaar tot koorzanger
(door Thé Arts)

Inleiding
In deze bijdrage beschrijft Thé Arts, in een persoonlijk verhaal zijn betrokkenheid bij de parochie en het Sint Lambertuskoor. Eerst als misdienaar en later als koorzanger, over een periode van totaal 73 jaar. Susan van Lieshout maakt het verhaal compleet met haar bijdrage over het kinderkoor.

In dienst als misdienaar
In de rol van misdienaar zullen vele generaties Huisselingse jongens zich in Thé herkennen. De tweede rol hing meer af van het zangtalent, maar was wel veel langer vol te houden. Misdienaar dat werd je niet zo maar in die tijd, het was een uitverkoren positie. Er was aanbod genoeg in die tijd, maar na een korte test door de huishoudster van pastoor Franken, ‘juffrouw Cato’ werd ik goedgekeurd. Zij keek of ik geen vuile nagels had en zonder verder overleg mocht ik misdienaar worden. Eenmaal in dienst kwam ik er vlug achter wat ‘het misdienaar zijn’ inhield.
Je moest vele dagen in de week aanwezig zijn om ‘de mis’ te dienen. Door de week meestal een stille mis, maar ook wel één of twee keer een gezongen mis. Op zondagen drie missen; de eerste mis, de hoogmis en dan ook nog het lof. Het was in die tijd gewoonte dat moeders die een kindje gebaard hadden ‘de kerkgang’ kwamen doen. Die gingen dan in de rechterzijgang van de kerk zitten. Dan kwam de pastoor met een misdienaar naar de moeder toe, om dan een gebed in het Latijn uit te spreken ter reiniging van het lichaam. Voor ons was het heel gewoon, maar altijd is me bijgebleven dat de moeders zich altijd wat ongemakkelijk voelden.

Misdienaars in de optocht bij het 40-jarig priesterfeest van pastoor Diels

Pompen én zingen tegelijk
Een van de andere taken van een misdienaar was het pompen van het orgel. Dat bestond uit het op druk houden van de blaasbalg (het orgel werkte op lucht). De kunst was om het orgel op de juiste druk te houden. Het is nu nog te zien hoe dat werkte, alleen is het nu elektrisch. Op doordeweekse dagen, bij een gewone zingende mis, was de organist meestal alleen. Dan zei Franz Huth, die organist was van 1942 tot 1964: “Hier Théke ge kunt goed tussen het pompen van het orgel meezingen, hier heb je een missaal en probeert mar zachtjes mee te zingen, mar denk er om, houd het orgel op druk, want anders geeft ie geen geluid”. Zo ben ik bij het koor mee gaan zingen en ben daar later ook mee doorgegaan.
Het koor bestond begin 50-er jaren uit: dirigent Heimerick de Bruijn, organist Franz Huth, zangers Bertus de Bruijn, Janus Arts, Wout van den Berg, Marinus van den Heuvel, Jan van den Oever, Jan de Bruijn, Piet de Kleijn, Jan van Lieshout Sr. De familie de Bruijn was zeer muzikaal en ze beheersten het Gregoriaans. Ze hadden zichzelf aangeleerd om op het orgel een requiemmis te spelen.

Jan de Bruijn achter het orgel

Pastoor Diels en meester Jansen
Behalve een nieuwe pastoor en een nieuwe dirigent veranderde er in die tijd niet veel, tot in 1946 pastoor Diels naar Huisseling kwam. Het was altijd al een probleem om jonge aanwas voor het koor te krijgen. Maar Diels had de gave om jonge mensen warm te krijgen voor het koor. Meester Jansen was toen dirigent én onderwijzer op de lagere school. Omdat hij in Huisseling woonde en muziekles gaf op de school, werd hij aangesproken door de pastoor en durfde mr. Jansen geen nee te zeggen. Omdat hij zelf ook veel van kerkmuziek hield en er wel een jongere generatie moest komen, begon hij jongeren aan
te trekken waarvan hij wist dat die wel konden zingen in het koor. Er kwamen niet alleen goede zangers uit voort, maar er ontstond ook een vriendenkring, iets wat in die tijd is ontstaan en tot nu toe in ons koor aanwezig. De geweldige Ceciliafeesten zijn hiervan een bewijs.

Het Huisselings Mannenkoor. Op de foto bovenste rij v.l.n.r. Jozef van Susteren, Jan van Aar, Huub Arts, Wim Kocken; onderste rij v.l.n.r. Toon Jansen, Thé Arts en Ton Kocken.
In de loop van de jaren kwamen: Jozef van Susteren, Lambert Smits, Huub Arts, Jan Arts, Cor Arts, Piërre Elemans, Richard Elemans, Herman van Grunsven, Piet de Kleijn, Jan van Lieshout, Chris Salet, Martien Jansen en Jan Vonk. Ook het misdienaartje bleef. Samen werden we één van de beste mannenkoren in de omgeving. Er werd zelfs gefluisterd: ‘als je naar een mooi koor wilt gaan luisteren, dan moet je naar het Huisselings mannenkoor komen’. Begin 60-er jaren vertrokken er om diverse redenen veel zangers. De heer Vonk nam het dirigentschap van meester Jansen over.
Ondertussen hadden de dames in Huisseling in 1951 het initiatief genomen om een dameskoor op te richten, in eerste instantie alleen voor gehuwde dames. Dirigent wordt rector Van Hoof uit Herpen, later opgevolgd door de heer Bodenstaff. De eerste huwelijksmis die de dames zongen was voor Wil van Dieten en Riek van Dijk.
Het Huisselings Mannenkoor. Op de foto bovenste rij v.l.n.r. Wout van den Berg, Wim Kocken, Janus Arts, pastoor Johan Diels, Ties Jansen (dirigent), Jan van den Oever; onderste rij v.l.n.r. Christ van Aar, Ton Kocken, Jozef van Susteren, Toon Jansen, Thé Arts, Jan van Aar en Huub Arts.

Oprichting gemengd koor
Medio 1974 is het pastor Besselink die voorzichtig probeerde de koren bij elkaar te voegen, wat door ieder als een voordeel werd gezien. Pastoor Donders was op zoek naar een nieuwe dirigent voor het kinderkoor en bij toeval wekte hij de interesse op van Henk van Leeuwen. Onder zijn leiding kwam de fusie tussen het dames- en mannenkoor tot stand en kon er weer worden gewerkt aan kwaliteitsverbetering. Op ‘korendagen’ kwam het Huisselings gemengd koor met hoge beoordelingen tevoorschijn en hij schuwde ook niet om met ons te gaan optreden voor de televisie (AVRO). Er werden kerstconcerten gegeven en er kwam een kinderkoor en een blaasorkest. Het groeide bijna boven ons uit, maar gesteund door de leden en de voorzitters Salet en Jan van Munster, die met veel overgave en samen met de dirigent gezorgd hebben voor een goede saamhorigheid. Jammer dat we ons aller Jan van Munster in 2010 hebben moeten missen.

Het Huisselings Gemengd Koor doet in 1982 mee tijdens het Nederlands korenfestival van de Avro. Onder leiding van dirigent Henk van Leeuwen. We zien op de onderste rij v.l.n.r. Ingeborg van Leeuwen, Marie van Dijk, Nelly van den Bergh, An van den Hoogen, Ton van de Rijdt, Chris van Gaal, Bert de Vocht, Jan van Lieshout, Leny van den Broek, Anna van Haren, Diny van Tuyn, Anneke Schonenberg. Op de bovenste rij v.l.n.r. Erna Derks, Ria van den Elzen, Debora van den Berg, Maria Derks, Tiny van Lieshout, Rinus van Oosteren, Jan van Munster, Thé Arts, Geert van den Broek, Chris Salet, Ciska Loeffen, Josefien Callaars, Lies van Zuijlen en Nora Vissers. Op de derde rij v.l.n.r. Mien Martens en Marion Vissers. Op de 2de rij links iemand achter Erna Derks is waarschijnlijk Elselien van Leeuwen. Klik op de foto voor vergroting

Optreden van het Huisselings Gemengd Koor met dirigent Henk van Leeuwen. We zien op de voorste rij v.l.n.r. Ria van den Elzen, Marie van Dijk, Mientje Martens, Femke Callaars, Debora van den Berg, Mientje Dekkers, Anneke Schonenberg, Diny Waijers en Anna van Haren. Op de middelste rij v.l.n.r. Anneke van den Berg, Maria Derks, Riet Geurts, Elselien van Leeuwen, Ingeborg van Leeuwen, Els Urselmann, Ciska Loeffen, Josephine Callaars. Op de derde rij v.l.n.r. Mario Coenen, Ton van de Rijdt, Martijn van Leeuwen en Jan van Lieshout. Op de vierde rij v.l.n.r. Wil van Daalwijk, Rinus van Oosteren, Tiny van Lieshout, Chris Salet en Thé Arts. Klik op de foto voor vergroting

 

Het kinderkoor
(door Susan van Lieshout)
In 1980 waren Jan van Munster en Henk van Leeuwen de ‘kartrekkers’ voor de (her)oprichting van het Huisselings kinderkoor. In het begin deden ze dat nog samen, later was Jan en soms Tiny van Lieshout de dirigent. Mario Coenen was de vaste organist. In 1996 is het kinderkoor van Huisseling samengegaan met dat van Ravenstein, onder leiding van respectievelijk Monique Smits, Loes Janssens en Else Cremers. In 2000 vond er een naamsverandering plaats en ging het kinderkoor verder onder de naam Kinderkoor ‘De Vlinders’. Vanaf 2003 hebben de oud-leden Mieke van Veghel en Susan van Lieshout het stokje overgenomen. Mark Kuypers is vanaf 2005 de vaste organist. Het kinderkoor verzorgt nog steeds de muzikale omlijsting van de familievieringen in onze parochiekerken, heeft soms ook optredens elders en verzorgt doop- en huwelijksvieringen. Het kinderkoor telt op dit moment zo’n vijftien leden die wekelijks in de kerk van Huisseling bij elkaar komen voor de repetities. Het ledenaantal schommelt sterk, toch slaagt men erin om de leden enthousiast aan het zingen te krijgen. Gezelligheid staat hoog in het vaandel; de jaarlijkse uitstapjes vormen de hoogtepunten van ieder zangseizoen.

Persoonlijke herinnering van J.A.: “Ik kan me een uitstapje herinneren. We gingen met het kinderkoor naar speeltuin ‘De Leemkuil’, maar omdat het zo regende werd besloten naar het Afrikamuseum te gaan. Daarna hebben we op de Duivelsberg pannenkoeken gegeten. Dat vergeet ik nooit meer. De sfeer was zo goed onderling. Je kende iedereen! Begeleiders van het koor waren toen Josephine Callaars, Noor Vissers en Marietje van Lier. Jan van Munster was dirigent. Bijna elk Huisselings kind van de basisschoolleeftijd was lid van het kinderkoor of misdienaar. Was je dat niet dan werd je zelfs op school gevraagd waarom niet. Bedenk dat dit dus in de jaren ’80 van de 20e eeuw hier nog voorkwam!!!”

Kinderkoor onder leiding van Tiny van Lieshout. Op de achtergrond herkennen we Mario Coenen als organist. We herkennen op de eerste rij v.l.n.r. Anke Heinemann, Inge van der Ven, Roosmarijn Jaspers, Femke Callaars, Marieke Arts; 2e rij v.l.n.r. John Loeffen, Susan van Lieshout, Ilze Geurts, Monique Willems, Jasmijn Callaars, Jolanda van der Ven, Rob van Veghel; 3e rij v.l.n.r. Mieke van Veghel, Ellen van Lier, Björn Ceelen, Mieke Heinemann, Lenny van Aar, Mark Geurts, Kees Verhagen 4e rij v.l.n.r. René ? , Peter van Lier, Gijs van Lieshout, Bart Stevens en Jantje Willems(?). Het koor zingt t.g.v het gouden priesterjubileum van pastor Wim Besselink in 1990 in de aula van de Pius XII Mavo.

Kinderkoor onder leiding van Jan van Munster. We herkennen Inge van der Ven, Jasmijn Callaars, Annemarie van Daalwijk, Monique Willems, Julia Jaspers, Rob van Veghel, Sofia Bentho, Peter van Lier en John Loeffen.

naar boven

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.