Boerinnenbond

De Boerinnenbond Sint Theresia en de Katholieke Vrouwen Organisatie KVO
Inleiding
Op 26 maart 1924 besloot het hoofdbestuur van de NCB om te gaan bekijken of oprichting van een Boerinnenbond, naar Belgisch voorbeeld, noodzakelijk werd geacht. Er werd een commissie benoemd van 5 heren, die tot taak had om dit te onderzoeken. Met een zusterorganisatie zou de Boerenbond kunnen winnen aan kracht en invloed, immers niet zelden werd de organisatie ‘belemmerd door onverschilligheid of onkunde der boerenvrouwen’. In werkelijkheid waren het op de meeste bedrijven juist de vrouwen die het grootste deel van het werk deden. Naast het doen van het huishouden, molken zij de koeien en verzorgden zij de varkens en de kippen. Sociaal gezien waren de vrouwen echter veel meer beperkt dan de mannen. Hoewel er ook al andere vrouwenorganisatie waren opgericht, waaronder de R.K. Vrouwenbond, werd de oprichting van een eigen Boerinnenbond nodig geacht.

Huisseling.nl; Boerinnenbond
Huisseling.nl; De patroonheilige van de Boerinnenbond, Theresia van Lisieux. Het beeld is geschonken door de familie Kocken en later door pastoor Diels afgegeven aan de kerk in Katwijk a/d Maas (Bron: Foto’s Jeroen Arts).

In 1927 ging de commissie van de NCB verder en stelde verschillende hoofdbepalingen op voor een reglement. Het ontworpen reglement kreeg de goedkeuring van het hoofdbestuur en van de bisschoppen van ‘s-Hertogenbosch en Breda. In het weekblad van de NCB zou men propaganda voeren en er werd een permanente commissie benoemd voor de boerinnen, bestaande uit vijf mannen (én twee vrouwen) die tot taak hadden leiding te geven aan het oprichten van plaatselijke verenigingen.

Oprichting van de Boerinnenbond afdeling Huisseling
Op 19 december 1929 dient secretaris Frans Geurts, namens de NCB afdeling Huisseling, een aanvraag in bij de centrale NCB, voor het oprichten van een plaatselijke Boerinnenbond. Op 7 januari 1930 wordt goedkeuring ontvangen. Mevrouw E.M. Ariëns van de inspectie en tevens lerares zal in Huisseling de Boerinnenbond komen oprichten. Op 29 januari 1930, om 2 uur ’s middags, voltrekt zich onder leiding van de voorzitter van de NCB, Janus Coenen en de secretaris Frans Geurts, de oprichting. Dit gebeurt onder het toeziend oog van rector Carel Nuijens en juffrouw Ariëns. Bij de eerste bestuursverkiezing werden gekozen; Johanna Kocken-Kuijpers (voorzitter), Bertha van den Berg (vice voorzitter) voor Huisseling, Elisabeth Janssen voor Neerloon, Hermina Bardoel voor Deursen en Dora Voet (secretaris/penningmeester) voor Dennenburg.

Huisseling.nl; Boerinnenbond
Huisseling.nl; Oprichtingsfoto van de Boerinnenbond Sint Theresia in 1930. De groepsfoto is gemaakt achter het patronaat aan de Van Kesselplaats in Ravenstein (Bron: Diny Krebbers). [klik om te vergroten]

Als één van de eerste activiteiten werd er een landbouwhuishoudcursus gegeven. Dit was een groot succes, samen met cursussen op het gebied van godsdienst, gezondheidsleer, huishouden, naaien en bedrijf. Door deze cursussen ontstond nog meer belangstelling voor de vorming en ontwikkeling van de vrouw en het meisje. Iedere vrouw of meisje boven de 16 jaar kon lid worden, maar ze kon niet vervangen worden door een huisgenoot. Vrouwen en meisjes uit Dieden en Demen konden ‘hospitantlid’ worden.

Janus Coenen werd als afgevaardigde van de Boerenbond benoemd tot adviserend lid (toeziend voogd). Vrouwen boven de 27 konden zich opgeven voor de inmaakcursus en de cursus ‘Het verwerken van het geslacht’ waarbij bedoeld is ‘de slacht’. Dan moesten ze wel getrouwd zijn of in bezit van de huishoudcursus.
De vergaderingen, die overdag werden gehouden, werden opgeluisterd door de eigen toneelclub en met reidansen. Op de RKJB-feestvergadering speelde de mondharmonicaclub en bij iedere bijeenkomst werd er gezongen, meestal kerkelijke liederen. Er werden uitstapjes gemaakt naar de CHV in Veghel en naar een slagerij in Boxtel. In 1933 kon men, na drie jaar gespaard te hebben, een vaandel aanschaffen.

Huisseling.nl; Boerinnenbond
Huisseling.nl; Voorzijde van het patronaatsgebouw in Ravenstein, gezien vanaf de Van Kesselplaats (Bron: Familie Van Weegen).

Direct na de oorlog was sprake van heroprichting. Deze vond plaats bij A. van Dieten in Deursen. Hierbij werd Bertha van den Berg gekozen tot voorzitster, Cor Reijs tot secretaresse en Bertus van der Horst tot adviserend lid. Voor Huisseling werd Mies Elemans gekozen, voor Deursen Cor Reijs en G. de Bruijn-van Boxtel, voor Dennenburg Beate van Dooren, voor Neerloon Marie van Aar-Reijs en voor Demen en Dieden L. van Boxtel.
De boerinnen zetten zich vanaf die tijd ook in voor anderen. Zo werd hulp geboden aan grote gezinnen of moeders op het kraambed. Tevens gingen de vrouwen op bedevaart en retraite.

Huisseling.nl; Boerinnenbond
Huisseling.nl; Inmaakcursus in Huisseling. De foto is gemaakt naast de Lambertuskerk (Bron: Dames Coenen).

Er konden inmaak-, slacht-, zuivel-, kook-, en naaicursussen gevolgd worden. Er waren informatieavonden over gezondheid, opvoedkunde, ziekenverzorging, boekhouden, Engelse les, emancipatie, politiek, computerkunde, godsdienst, levensbeschouwing en welzijn. Ook kwamen er culturele dagen met handwerken en handenarbeid en ook dans, sport en spel. In 1963 kwam er een afsplitsing van de jongeren in de Boerinnenjeugdbond, die later met de RKJB samenging tot de KPJ (Katholieke Plattelands Jongeren).

Groepsfoto bij het 25-jarig jubileum in 1955

Huisseling.nl; Boerinnenbond
Huisseling.nl; Het 25-jarig bestaan van de Boerinnenbond Sint-Theresia, afdeling Huisseling op 2 februari 1955. Ook deze foto werd gemaakt op de van Kesselplaats in Ravenstein (Bron: Riek Sommers-Brands). [klik om te vergroten]

1e rij zittend v.l.n.r. Jo (Elemans) de Bruijn, Coba (Elemans) Coenen, Jo (van Schaijk) Elemans, Annie (Poelmans) van den Bergh, Toos Schrijvers, Mien (Kuijpers) Brands en Marietje (de Bruijn) Kuijpers.

2e rij hurkend v.l.n.r. Frans Lansdaal, Riet (Vos) Poelmans, Frans Egbars, Tonny van Huisseling, Annie (Dollevoet) van der Heijden, Hanneke (Hoenselaar) Kuijpers, Marietje (van den Heuvel) Jansen en Riek (van der Meiden) Vos, Antoon van Loon.

3e rij zittend v.l.n.r. Ciska (de Kleijn) van Grunsven, Johanna (Geurts) van Haren, Doorke Kocken, Anna (van der Heijden) Reijs, Cato (Reijs) Duijghuizen, pastoor Johan Diels, Frans Hulshof (CAV), pastoor Fr. de Beer (Neerloon), burgemeester Jan Hoefnagel, Arnold Bardoel (voorzitter CAV), Joke (Poelmans) van Huisseling (bestuurslid), Anny (van Loon) Hendriks (bestuurslid), Marie (van der Horst) van Nuland (bestuurslid), Marie (van Aar) Reijs (voorzitster), Jans (Kocken) Kuijpers (erevoorzitster), Til (van Teeffelen) Elemans (secretaresse), Betje Jansen (Neerloon), Bertha (van Boxtel) van den Berg, A. (van Haren) Voet (kring), Bertha (Wientjes) van der Worp (kring), Gera (Roefs) van Bergen (kring), Lena de Bekker (kring), Frans Geurts (oprichter), Janus Arts (voorzitter NCB Huisseling), Dora (van den Bergh) Claassen, Truus (de Bruijn) van Boxtel en Annie (van Boxtel) Willemsen.

4e rij staand v.l.n.r. Pauline Koers (wijkverpleegster), Hanneke (Wilbers) Kuijpers, Dora (Govers) Lansdaal, Mundi Lansdaal (achter), Marie (Willems) Keijzers, Drika Reijs, Annie (de Groot) Albers, Anneke Arts, Anneke (Kuijpers) van Zwam, Cato (van den Berg) Kuijpers, ..N.N.., Dina Schilders, Janske (Hermsen) van den Berg, Marie (van Dijk) Straten, Tina (Kocken) van Kessel, Marie (Kocken) van der Putten, Marietje (van der Rijdt) Roefs, Anneke (van Grunsven) Roefs, Catrien (Elemans) van der Rijdt, Anneke (Schonenberg) Wilms, Marie (van der Ven) van den Berg, Marie (van der Ven) van de Wetering, Marie (van Gelder) van Amstel, Bernadet (de Bruijn) Vloet, Marietje (van der Worp) Kocken, Nolda (Geurts) van der Rijdt, Trina (van Schaijk) van der Rijdt, Anny (Thijssen) Vloet, Diena (van den Berg) Willems, Anna (van Aar) Schraven, Drieka (van der Aa) van Haren, Ciska (van Heumen) Cuppen, Anna (Schamp) van Aar, Grada van der Bolt, Gina (Gerrits) van der Ven, An (van Oosteren) Princen, Lineke Gerrits, Piet van Boxtel (voorzitter), Jans (Hendriks) van Schaijk, Lies (van den Bergh) van de Coolwijk en Pieta (Janssen) Zondag.

5e rij staand v.l.n.r. Beate van Dooren, Drieka (van den Heuvel) van der Horst, Anneke (van der Horst) Kersten, Regien (Konings) Wolters, Mien (van Uden) Arts, Marietje (van Oosteren) Gijsbers, Til (Arts) Schamp, Sjaan (van der Loop) van Heumen, Lina van der Aa, Zus van Heumen, Stientje (van den Elzen) Kuijpers, Betsie (van den Berg) de Bruijn, Jo (Pelsen) Vos, Nel (Cornelissen) van Heumen, Sjaantje (van Huisseling) van Uden, Gerda (Heijmans) Kocken, Anny (Roelofs) Peters, Jo (Arts) Kerkhoff, Trina (Bos) Kuijpers, Diny (van den Berg) Zwitserloot, Jo (Kuijpers) van Heumen, Riek (Sommers) Brands, Corry (van Bergen) van Gelder, Rina (Lepoutre) Poelmans, Rika (Beks) van der Aa, Marietje (van Summeren) Kuijpers, Nelly (Gubbels) Roelofs, Jans (de Vocht) Arts, Door Willems, Anna (Strik) Arts en Frans Pouels (gemeentesecretaris).

6e rij staand v.l.n.r. Riek Elemans, Marie (van Boxtel) van Dreumel, ..N.N.., Nel Kocken, Nel Strik, Nelly (Gijsbers) Kuijpers, Door (…) Kocken, Marie Elemans, Bertha Coenen, Cato Kerkhoff, Dien (Houtkamp) van der Ven, Truus (van Hout) van der Linden, Marie (van Poppelen) Brands, Jet (Verploegen) Schamp, Gon (van Heumen) Schamp, Anneke (Manders) van Schadewijk, Jeanette (van der Rijdt) Hendriks, Gonny (Wintjes) Arts, Diny (Egbars) van Maasacker, Rika (Willemsen) van der Heijden, Cato (van Erp) van der Heijden, Marietje (de Loyer) van de Camp, Nel (van Rhijn) Nass, Betsie (Jansen) Jansen, Wim Bodenstaff, Bertus van der Horst, ..N.N..

Huisseling.nl; Boerinnenbond
Huisseling.nl; Sportdag van de Jonge-Boerinnenbond in 1950. Zittend v.l.n.r. Anny (Roelofs) Peters, Mien (Kuijpers) Brands, Toos Schrijvers, Gerda (Heijmans) Kocken, Nolda (Geurts) van de Rijdt, N.N., Diny (Egbars) van Maasacker, Antoinette van Heumen, Lina (Beks) van der Aa. Knielend v.l.n.r. Nel (Van Rijn) Nass, Til (van Teeffelen) Elemans (leidster), Nel (Gubbels) Roelofs en Trina (Bos) Kuijpers (Bron: Thea Elshof-Heijmans).

*

 

Katholieke Vrouwen Organisatie
In 1967 werd de naam gewijzigd in KVO (Katholieke Vrouwen Organisatie). Tevens werd de doelstelling gewijzigd. Iedere vrouw kon zich vanaf nu aanmelden als lid. In 1976 wordt een agrarische commissie opgericht om de agrarische vrouwen van voldoende scholing te voorzien en wordt er ondersteuning geboden aan de moderne boerin. Voor haar werk op de boerderij kan zij vanaf 1980 een WAZ-uitkering krijgen en vanaf 1985 heeft zij recht op een eigen beloningsvorm. Na 80 jaar wordt de KVO in januari 2010 bij gebrek aan bestuur opgeheven. Op 19 januari is de opheffingsvergadering en op 29 januari het jubileumfeest en de officiële afsluiting onder het motto ‘Tevreden terugzien en met voldoening afsluiten’. Een gezellig fietsclubje start ook nu nog met enige regelmaat vanaf de Huisselingse kerk.

Huisseling.nl; Boerinnenbond
Huisseling.nl; Op deze foto de rode beuk, die de 100-jarige NCB afdeling Ravenstein in 1997 aan de inwoners van Huisseling cadeau deed. Bij deze beuk werd door de KVO een teakhouten tuinbank geplaatst, eveneens als cadeau aan Huisseling! (Bron: Foto’s Jeroen Arts).
Huisseling.nl; Boerinnenbond
Huisseling.nl; Het bankje van de Boerinnenbond / KVO (Bron: Foto’s Jeroen Arts).

Aan de Boerinnenbond zijn de volgende onderwerpen gerelateerd:
Jongeboerenstand
Veteranensportclub

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.