Toneel

Toneel in Huisseling
Op het eerste gezicht lijkt Huisseling niet echt een dorp waar de (gezamelijke) culturele activiteiten vanaf spatten. Kijken we naar het Huisselings Gemengd Koor en het Sint Lambertusgilde, dan zien we toch een jarenlange cultuur van zang en toneel. De jaarlijkse Ceciliafeesten, concerten en rederijkersavonden zijn getuige van een enthousiaste traditie. Het kindertoneel op de zaterdagmiddag met de gildefeesten was een lust voor het oog. En met klinkende namen als “Het vliegend tapijtje van Azir” en “Het monster van Huisseling”. Terugkijkend op het Huisselingse verenigingsleven van vroeger tijden, zien we een min of meer doorlopende traditie op het gebied van toneel.

Cultuur bij de NCB
Rond 1900 werden op naam van de NCB steeds meer activiteiten ontlooid. De afdeling Huisseling had een eigen toneelvereniging die regelmatig optradt in de herberg van “De Woutjes Kocken” of bij het bierhuis van de familie Van Aar (Hamstraat 6 en 8). Een mannen- en vrouwengezelschap trad in de lange wintermaanden afzonderlijk van elkaar op. Gemengde toneelgroepen waren ondenkbaar! Mogelijk luisterden zij ook vergaderingen of andere bijeenkomsten op met korte sketches. We kennen één foto van zo’n toneelgezelschap met Wout Elemans, Herman Coenen, August Hoes (de gemeentesecretaris van Huisseling en Neerloon) en een nog onbekend persoon. Mogelijk nog een Coenen?

Huisseling.nl; Toneel
Huisseling.nl; Foto van de toneelgroep van de NCB (Bron: Dames Coenen).

Ook in Neerloon had men een eigen toneelvereniging die regelmatig optrad, getuige dit krantenartikel: “Daar de lange winteravonden een uitstekende gelegenheid bieden tot het instudeeren van muziek- en toneelstukken, en als het ware in iedere plaats zich de behoefte doet gevoelen naar eene uitvoering door een gezelschap uit eigen Kring, zoo zal het fanfare- en tooneelgezelschap “Sint Victor” hare winteruitvoering geven, Zondag 23 Jan. voor heeren en Maandag 24 Jan. voor dames, beloven een gezellige drukte in het gymnastiek-lokaal alhier (Neerloon). Hetzelfde repertoir zal eveneens te Huisseling in café de kinderen Van Aar, op Zondag 30 Jan. voor heeren en Maandag 31 Jan. voor dames worden afgespeeld.
Gezien de drukke repetities der leden, de welgekozen nummers voor muziek en voordrachten, waaronder 3 blijspelen en eenige der nieuwste komische voordrachten zullen ongetwijfeld bijdragen tot verhooging van het genot der bezoekers. het gezelschap mag zich dan ook een druk bezoek verzekeren.”

naar boven

*

Toneelgroep ‘Groot Ravenstein’
Een hele tijd terug kwam ik de volgende twee foto’s op het spoor. Ze schijnen van de familie De Bruijn te zijn. Op de foto’s staat een toneelgroep met mensen uit Huisseling, maar ook uit Ravenstein en omgeving. De foto’s zijn van vóór 1932. Dat weten we omdat Cellus de Bruijn, die op de bovenste foto staat, in 1932 is overleden. Kan iemand vertellen wie er allemaal op deze foto staan en welk jaar en bij welke gelegenheid of de naam van de toneelstukken? De foto’s zijn gemaakt bij het patronaatsgebouw in Ravenstein, het huidige Vidi Reo, waar ook de toneelzaal was.

Huisseling.nl; Toneel
Huisseling.nl; Toneelgroep ‘Groot Ravenstein’, met op de bovenste rij, 2e van links Martien Princen uit Huisseling, 5e: Marcel (Cellus) de Bruijn uit Huisseling, 6e: Flip de Bruijn uit Deursen, 8e: Jan van Zuijlen uit Huisseling (x Drika Jans). Voorste rij met witte baard: Arnold van Wijchen (Bron: Familie De Bruijn-Voet).
Huisseling.nl; Toneel
Huisseling.nl; Toneelgroep ‘Groot Ravenstein’, met op de bovenste rij 6e van links met zwarte puntmuts: Arnold Bardoel uit Deursen en 7e van rechts met helm op de trap: Jan van den Oever uit Huisseling (Bron: Familie De Bruijn-Voet).

We zijn op zoek naar nog meer foto’s van toneel in relatie tot Huisseling. Laat a.u.b. een berichtje achter via ons contactformulier als u ons hiermee kunt helpen. Alvast bedankt!

naar boven