Sint Lambertusgilde Activiteiten

Traditiegetrouw in Huisseling

Vanaf 2018 is de website van het gilde opgeheven. Eventueel nieuws van het Sint Lambertusgilde wordt weergegeven op deze website of op Facebookpagina Sint Lambertusgilde 

Contact: sintlambertusgilde1985@gmail.com

Alle activiteiten van het Sint Lambertusgilde liggen stil i.v.m. de Coronacrisis.
Zaterdag 11 april heeft ons gilde wél meegedaan aan de oproep om te vendelen op ‘Brabant’ van Guus Meeuwis. Onze vendeliers John en Tom vendelden bij ons oudste lid Thé Arts en zijn vrouw Gerda in de tuin. Zie het onderstaande
filmpje op facebook

Huisseling.nl; Sint Lambertusgilde Activiteiten
Huisseling.nl; Onze vendeliers John en Tom in de tuin bij Thé Arts

Buurt-BBQ 2019
11 augustus 2018 moet 11 augustus 2019 zijn! 😉

Buurt-BBQ 2019

Programma gildefeesten 2018
Hieronder een uiteenzetting van de komende gildefeesten/dorpsfeesten in het weekend van 21, 22 en 23 september 2018.
De Nieuwsbrief met informatie is te downloaden via Nieuwsflits zomer 2018 en Nieuwsflits XXL zomer 2018-4. De bijbehorende kleurplaat voor de kleurplaatwedstrijd voor de kinderen is te downloaden via tekening veilig verkeer NL. De leden van het gilde komen weer bij u langs voor de jaarlijkse sympathisantenactie.

Programma:
Vrijdag 21 september: vanaf 18.00 uur het Om Koningschieten en het Burgerkoningschieten op het Huisselings veld. Om 18.15 vangen de wedstrijden aan. Inschrijven voor het burgerkoningschieten kan zolang de eerste ronde nog niet is verlopen. Na afloop is er een prijsuitreiking en gezellig samenzijn in de feesttent op het kerkplein.
Zaterdag 22 september: vanaf 14.00 uur Kindermiddag in de tent en inleveren van de kleurplaat. Om 20.00 uur Rederijkersavond met de Huisselingse Plee-Bek-Sjow.
Zondag 23 september: Uithalen nieuwe gildekoning. 9.30 uur Gildemis met installatie nieuw gildelid, installatie nieuwe koning en nieuwe bestuursleden. 10.45 vendelgroet, 11.00 Koffieconcert van OBK in de tent, 13.30 inschrijven wedstrijden Jeu de Boule, aanvang vanaf 14.00 uur. 20.00 uur afsluiting gildefeesten 2018.