Home

Welkom op onze website ‘Huisseling van verleden tot heden’ (Huisseling.nl)

 

Op 8 januari 2012 werd in de Huisselingse parochiekerk onder enorme belangstelling het boek ‘Huisseling van verleden tot heden’ gepresenteerd. De voorbereidingen hiervoor duurden ruim 10 jaar. Voornamelijk tussen begin 2008 en eind 2011 werd, met hulp van velen, het meeste werk verzet.

Huisseling.nl; Boekpresentatie

Niet eerder werd de geschiedenis van Huisseling op een systematische wijze beschreven. Voor ons was het schrijven van dit boek één grote ontdekking. Naarmate er meer materiaal beschikbaar kwam groeide ons enthousiasme, groeide ook de trots op onze kleine gemeenschap met enorme ondernemersgeest en sociale zelfstandigheid, waaruit wij allen zijn voortgekomen. Het land van onze groot- en overgrootouders, mensen die gedurende vele honderden jaren leefden van alleen de grond waarop ze woonden. Door hen opnieuw te leren kennen groeide ook ons verlangen om al dit materiaal vast te leggen voor de toekomst. Besloten werd om het 100-jarig bestaan van het huidige kerkgebouw in december 2011 als aanleiding te zien om het boek uit te geven.

Huisseling.nl; Kaft van het boek

Door middel van deze website willen wij juist de verhalen die op de plank zijn blijven liggen nog een plaatsje geven. Voor velen wellicht taaie kost, maar we willen ook juist niet commercieel zijn.

Wilt u graag reageren of heeft u nog aanvullende informatie, laat het ons dan weten via het contactformulier. Alvast bedankt!!!

Op de website Heemkundekring Ravenstein zijn bijna alle verzamelde foto’s van Huisseling online gezet en voor iedereen zichtbaar. Vrij zoeken op onderwerp of straat kan ook. Een aantal foto’s zal binnenkort nog online worden gezet. Neem gerust een kijkje!

Namens de Werkgroep Geschiedschrijving Huisseling,
Jeroen Arts

 

Webmaster: Tonny Teuwisse
Beheerder: Jeroen Arts

Huisseling.nl; Achterzijde boek

“De liefde voor zijn heem is de mens aangeboren, maar wat betekent een heem als de geschiedenis daarvan onbekend is? Dan mist het immers iedere dimensie!”

 

Nieuws

Update september 2018
Vanaf 2018 is de website van het gilde opgeheven. Eventueel nieuws van het Sint Lambertusgilde wordt weergegeven op deze website of op de Facebookpagina van het Sint Lambertusgilde. Hieronder een uiteenzetting van de komende gildefeesten/dorpsfeesten in het weekend van 21, 22 en 23 september 2018.
De Nieuwsbrief met informatie is te downloaden via Nieuwsflits zomer 2018 en Nieuwsflits XXL zomer 2018-4. De bijbehorende kleurplaat voor de kleurplaatwedstrijd voor de kinderen is te downloaden via tekening veilig verkeer NL. De leden van het gilde komen weer bij u langs voor de jaarlijkse sympathisantenactie.

Programma:
Vrijdag 21 september: vanaf 18.00 uur het Om Koningschieten en het Burgerkoningschieten op het Huisselings veld. Om 18.15 vangen de wedstrijden aan. Inschrijven voor het burgerkoningschieten kan zolang de eerste ronde nog niet is verlopen. Na afloop is er een prijsuitreiking en gezellig samenzijn in de feesttent op het kerkplein.
Zaterdag 22 september: vanaf 14.00 uur Kindermiddag in de tent en inleveren van de kleurplaat. Om 20.00 uur Rederijkersavond met de Huisselingse Plee-Bek-Sjow.
Zondag 23 september: Uithalen nieuwe gildekoning. 9.30 uur Gildemis met installatie nieuw gildelid, installatie nieuwe koning en nieuwe bestuursleden. 10.45 vendelgroet, 11.00 Koffieconcert van OBK in de tent, 13.30 inschrijven wedstrijden Jeu de Boule, aanvang vanaf 14.00 uur. 20.00 uur afsluiting gildefeesten 2018.

Update augustus 2017
Jeroen Arts is gevraagd om voor de Stichting “Vrijstaat Ravenstein” als ‘schout’ van Huisseling te willen fungeren. De functie van schout houdt in om gezamenlijk met alle schouten in de gemeente Oss (elke plaats heeft haar eigen schout) de cultuurhistorie en het toerisme in onze regio te bevorderen. Wij willen de samenwerking opzoeken met bijvoorbeeld Maasmeanders, de Zuiderwaterlinie, de vereniging van Vestingsteden, de Maashorst, etc. Met name het religieus erfgoed zal onze speciale aandacht krijgen. De gemeente Oss bezit maar liefst 64 kerken, kloosters en kapellen!!

Het wapen van de Vrijstaat

De schout van Huisseling: Jeroen Arts

Update mei 2017
Inmiddels zijn alle teksten uit het boek op de site geüpload. Veel teksten moeten nog wel kritisch worden nagelopen, aangevuld of geüpdated worden. Verder ontbreken nog alle foto’s, afbeeldingen en externe links. Dit wordt in de loop van de tijd steeds aangevuld. Van elke pagina die dan “voorlopig klaar” is, wordt een melding gedaan op Facebook of op Twitter
In principe zijn nu ALLE pagina’s al aangepast en onderwerpen toegevoegd (bv Toneel). Neem dus alvast een kijkje!

Update april 2017
Een bewonersgroep is in samenwerking met de Dorpsraad Ravenstein al geruim een half jaar bezig om de leefbaarheid in het dorp te verbeteren. Op 28 maart is er een bijeenkomst in Den Achterhof waarbij de inwoners worden geïnformeerd. De bewonersgroep is druk in de weer met de (verkeers-)veiligheid, herinrichting van het kerkplein, aankleding met vlaggetjes en een nieuw kunstwerk op de plaats van de gestolen Jongeling van Huisseling. Met Koningsdag zijn de vlaggetjes gereed en wapperen aan de lantaarnpalen.

Update maart 2017
Alle foto’s die voorheen op de Film- en Fotobank Noord-Brabant stonden zijn inmiddels te bezichtigen op Heemkunderavenstein.nl. Beeldbank Ravenstein eo Klik op de link en ga op onderzoek naar jouw familie, huis of straat!

Het wapenbord Van den Hasselholt Stockheim is inmiddels gerestaureerd. Het verschil is duidelijk te zien. Hoogstwaarschijnlijk heeft het wapenbord nooit in Huisseling gehangen, maar komt het uit Huis Hasselholt, ofwel Kasteel “Het Geudje” in Ohé en Laak. Nazaten van deze Van den Hasselholt hebben wél op De Ringelenburg gewoond. Zie ook het hoofdstuk Huize Ringelenburg

Rouwbord Van den Hasselholt Stockheim

Update (januari 2017)
Beste lezers! Alle goeds voor 2017 gewenst!
Binnenkort zullen er weer updates en nieuwe verhalen worden geplaatst op deze site.
Voor nu alvast een foto van een oud wapenbord van Johan van den Hasselholt, genaamd Stockheim. Nazaten van hem waren eigenaars van het landgoed De Ringelenburg. Het wapenbord werd onlangs te koop aangeboden op een veiling en bevindt zich nu in Overveen.

Wapenbord Johan van den Hasselholt-Stockheim

Update (september 2016)
Er is een onbekende ansichtkaart van de oude Huisselingse kerk boven water gekomen! Helaas mag ik deze van de huidige eigenaar hier niet laten zien, maar de afbeelding is gepubliceerd in het gildeboekje van 2016. De foto lijkt erg veel op de reeds bekende afbeelding uit het archief van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, zoals ook afgebeeld in het boek.

Update (5 februari 2016)
Er is een nieuwe verdeling gemaakt in het hoofdstuk ‘Kerkgeschiedenis’. Door de grote lappen tekst liep de pagina steeds vast tijdens het bijwerken ervan. Dat probleem is nu verholpen, zodat het jaargang 2015 snel kon worden ingevuld. Daarnaast zijn her en der op de site kleine aanpassingen gedaan in de vorm van links naar websites of artikelen. Tevens zijn er hoofdstukken toegevoegd, namelijk ‘Huisseling in geschreven bronnen’ en ‘Krantenknipsels’. Deze zullen artikelen gaan bevatten over Huisseling uit boeken, kranten en tijdschriften.

Update (30 januari 2016)
Vandaag heb ik een artikel toegevoegd aan het hoofdstuk ‘Huisselingers’. Het betreft informatie over de in Huisseling geboren rector van de Latijnsche School in Gemert, Joannes Jacobus Aarts. Meer informatie over hem volgt zodra andere bronnen zijn nagezocht.

Update (4 januari 2016)
Groot nieuws! Huisseling.nl is nu ook op Facebook actief!
Neem eens een kijkje op Huisselingvanverledentotheden voor de meest actuele informatie. De pagina is vooral bedoeld om snel nieuwtjes te kunnen verspreiden.

Update (31 december 2015)
Bij deze wens ik iedereen het allerbeste voor 2016 met veel geluk, gezondheid en liefde. Een fijne jaarwisseling en tot zondag 3 januari met de Nieuwjaarsreceptie in Den Achterhof!
In 2016 hoop ik meer tijd vrij te kunnen maken om deze website verder te vullen met nieuwe verhalen en informatie en het bijwerken van informatie die door de tijd achterhaald blijkt te zijn.
In de pen zit een verhaal over W.E. Kocken die missionaris in Mongolië was. Verder een artikel over de oudste Huisselingse kerk (van vóór 1621), waarvan Joost Kocken en ik recent een afbeelding hebben gevonden. Deze kerk had veel overeenkomsten met de oude kerk van Neerlangel! J.A.

Afbeelding van de oudste kerk

Een afbeelding van de oude kerk van Neerlangel, gelijkend op de Huisselingse kerk

Een afbeelding van de oude kerk van Neerlangel, gelijkend op de Huisselingse kerk

Update (september 2015)
Het Sint Lambertusgilde viert deze maand haar dertigjarig bestaan ná heroprichting. Op vrijdag wordt er om een nieuwe koning (of eerste vrouwelijke keizer) geschoten en op zondag is er een speciale jubileumviering met een Heilige Mis in de tent op het veld, met medewerking van het Huisselings Gemengd Koor, Tussenkoor Cordaad en Stadsharmonie OBK, dat zelf 125 jaar bestaat.

Update (juli 2015)
Op 10 juli zijn Den Achterhof en de kerk getroffen door een kleine maar felle brand. De schade is door de alerte melder en adequaat handelen van de brandweer beperkt gebleven. Echter, door roet- en rookschade zijn zowel de kerk als het zaaltje ernstig vervuild. Hierdoor zijn beide gebouwen tijdelijk niet te gebruiken.

Update (januari 2015)
De bisschop van ’s-Hertogenbosch, Mgr. A.L.M. Hurkmans, heeft per 1 januari 2015 de parochie H. Johannes de Doper opgericht. Op zondag 1 februari 2015 a.s. om 10.00 uur zal in de kerk van H. Antonius Abt te Schaijk de plechtige Oprichtingsviering van deze parochie plaatsvinden. Onze eigen oude pastoor Joep van Gaalen heeft zondag 12 januari afscheid genomen in Ravenstein.

Verder hebben we onder het kopje ‘Cultuur’ -> subkopje ‘Carnaval’ een verhaal toegevoegd over het Huisselingse carnaval. Dit verhaal wordt mogelijk nog uitgebreid. Heeft u nog mooie foto’s van Huisselingse groepen? Neem dan even contact op via het Contactformulier rechtsboven op deze pagina.

Update (december 2014)
Deze maand hebben we aanvullingen gedaan op de ‘Aantekeningen’ in het hoofdstuk onder ‘Geschiedenis’ en er is een nieuw verhaal geplaatst over architect Piet Elemans. http://www.huisseling.nl/huisselingers/#Piet Elemans
We hebben gemerkt dat onze bezoekers niet altijd meteen alle verhalen kunnen vinden. Het blijkt onduidelijk te zijn dat er niet alleen verhalen onder de subgroepen staan, maar ook onder de groepen zelf. Soms moet je dan even ‘dubbelklikken’.

Rectificatie (juli 2014)
In het boek ‘Huisseling van verleden tot heden’ staat onder het hoofdstuk ‘Huisselingers’ bijgaande foto afgebeeld als zijnde het portret van een jonge burgemeester Van de Wiel. Het betreft echter een portret van burgemeester P.A. van der Putten uit Dennenburg. Van der Putten was tussen 1877 en 1923 burgemeester van de gemeente Deursen ca. Hij woonde met zijn gezin in een mooie boerderij aan de Hoogstraat. Hij was, volgens enkele nazaten, maar een klein mannetje. Het misverstand is ontstaan doordat onze bron de personen door elkaar had gehaald. Leden van de familie Van der Putten hebben bevestigd dat de man op de foto hun (over-)grootvader is.

Burgemeester van Deursen-Dennenburg, de heer P.A. van der Putten

Het oude gildevaandel (mei 2014)
Onlangs hebben we deze mooie foto van de Huisselingse Eligiusprocessie opgedoken. Het bijzondere aan de foto is dat we EINDELIJK een afbeelding hebben van het oude gildevaandel van het Sint Lambertusgilde! De foto dateert in ieder geval van 1912 (de kerk op de foto werd in 1911 gebouwd) tot 1924 (het gilde was actief tot in 1924), maar ook daarna kan het vaandel nog zijn gebruikt. De foto is in ieder geval van ruim vóór de Tweede Wereldoorlog…

De processiefoto met het oude gildevaandel

Detail met het oude gildevaandel

Op onderstaande foto van de processie bij het rustaltaar op De Ringelenburg is ook de punt van het vaandel te zien (zie detail).

Eligiusprocessie bij het rustaltaar op De Ringelenburg

Detail van de processiefoto met een punt van het oude vaandel boven de toeschouwers

 

Ondertekening Bruikleenovereenkomst Stichting Vrienden van het Huisselings Erfgoed

Het logo van de Stichting Vrienden van het Huisselings Erfgoed

Op 5 januari 2014 ondertekende de Stichting Vrienden van het Huisselings Erfgoed met het voltallige parochiebestuur de bruikleenovereenkomst van het parochiecentrum. De nieuwe Stichting neemt het beheer over van de parochie, die wel eigenaar blijft. Per 1 januari 2015 gaat onze parochie op in een groter geheel. Zij willen het zaaltje voor Huisseling beschikbaar houden; ook wanneer de zekerheden van de kerk langzaamaan wegvallen! Het parochiecentrum heeft als nieuwe naam ‘Den Achterhof’ meegekregen. Deze naam is een historische verwijzing naar de boerderij die tot 1626 op deze plek heeft gestaan.

 

naar boven