Toneel

Toneel in Huisseling
“Daar de lange winteravonden een uitstekende gelegenheid bieden tot het instudeeren van muziek- en toneelstukken, en als het ware in iedere plaats zich de behoefte doet gevoelen naar eene uitvoering door een gezelschap uit eigen Kring, zoo zal het fanfare- en tooneelgezelschap “Sint Victor” hare winteruitvoering geven, Zondag 23 Jan. voor heeren en Maandag 24 Jan. voor dames, beloven een gezellige drukte in het gymnastiek-lokaal alhier (Neerloon). Hetzelfde repertoir zal eveneens te Huisseling in café de kinderen Van Aar, op Zondag 30 Jan. voor heeren en Maandag 31 Jan. voor dames worden afgespeeld.
Gezien de drukke repetities der leden, de welgekozen nummers voor muziek en voordrachten, waaronder 3 blijspelen en eenige der nieuwste komische voordrachten zullen ongetwijfeld bijdragen tot verhooging van het genot der bezoekers. het gezelschap mag zich dan ook een druk bezoek verzekeren.”

naar boven

 

Een hele tijd terug kwam ik de volgende twee foto’s op het spoor. Ze schijnen van de familie De Bruijn te zijn. Op de foto’s staat een toneelgroep met mensen uit Huisseling, maar ook uit Ravenstein en omgeving. De foto’s zijn van vóór 1932. Kan iemand vertellen wie er allemaal op deze foto staan en bij welke gelegenheid en het naam van het toneelstuk? De foto’s zijn gemaakt bij het patronaatsgebouw in Ravenstein, het huidige Vidi Reo, waar ook de toneelzaal was.

Huisseling.nl; Toneelgroep Groot Ravenstein (De Bruijn)


Huisseling.nl; Toneelgroep Groot Ravenstein (De Bruijn)

 

Foto van een toneelgroep uit Huisseling. We herkennen Wout Elemans, Herman Coenen en Augustinus Hoes, de gemeentesecretaris van Huisseling en Neerloon. Mogelijk trad de groep op tijdens uitvoeringen van de NCB. In de wintermaanden werden er, zowel door een heren-, als door een damesgezelschap, (gescheiden) uitvoeringen gegeven in de herberg van “De Woutjes Kocken”. Wie is de vierde persoon op de foto?? De foto komt van de Dames Coenen.

Huisseling.nl; Foto toneelgroep NCB?

 

We zijn op zoek naar nog meer foto’s van toneel in relatie tot Huisseling. Laat a.u.b. een berichtje achter via ons contactformulier als u ons hiermee kunt helpen. Alvast bedankt!

 

naar boven