Links

Onderstaande websites zijn wellicht ook interessant:

Huisseling van verleden tot heden op Twitter
https://twitter.com/Huisselingvvth
Heemkundekring Land van Ravenstein, Werkgroep Beeldarchivering, Sint Lambertusgilde, Stg. Vrienden van het Huisselings Erfgoed

Huisseling van verleden tot heden op Facebook
https://www.facebook.com/Huisselingvanverledentotheden/
Deze pagina is een dynamische aanvulling op de reeds bestaande website. De website is een vervolg op het boek ‘Huisseling van verleden tot heden’.

Sint Lambertusgilde Huisseling
www.stlambertusgilde.nl
‘Het Sint Lambertusgilde komt uit het kleine dorp Huisseling (uitspraak: Huusseling) bij Ravenstein. Het is ontstaan in de 15e eeuw als “Broederschap van de Heiligen Lambertus”. Rond 1915 is het toenmalige broederschap ingeslapen en heropgericht in 1985 als “Sint Lambertusgilde”. Onze belangrijkste doelstelling is om in onderlinge broederschap dienstbaar te zijn binnen de dorpsgemeenschap, op eigentijdse wijze de jeugd bij het gilde betrekken en daarnaast zoveel mogelijk de historie, de cultuur en de oude tradities te bewaren.’

Huisselings Gemengd Koor
www.huisseling.webnode.nl
‘Blog over het koor.’

Belangengroep A50
http://a50ravenstein.blogspot.nl/
‘De in 2008 opgerichte Belangengroep ter Bestrijding Geluidsoverlast en Luchtverontreiniging A50 heeft zich als doel gesteld bij het bevoegd gezag te bereiken dat er langs de A50 maatregelen worden genomen zodanig dat wordt voldaan aan de Europese normen t.a.v. geluidsoverlast en luchtverontreiniging.’

Pomona / Icarus / Don van Grunsven
www.dendam2.nl
‘Net over de Maas in Huisseling, Noord-Brabant. Een plek omgeven door bomen, van eik tot els, van plataan tot beuk. Hier ligt in het groen het voormalig fruitteelt bedrijf ‘Pomona’. De oude winkel en kisten-zolder doen nu dienst als werkplaats en het atelier ‘Icarus’. Net als de overige ruimten, koelcel, sorteer- en opslagruimte ‘de grote schuur’, lenen ze zich perfect voor diverse workshops, studie-, vergader- en trainingsactiviteiten. De directe omgeving biedt diverse mogelijkheden voor wandel, fiets- en kano-tochten.’

De geit is over de wis! Een groot probleem!
https://datzullenwenogweleenszien.wordpress.com/
‘Blog over Huisseling.’

Heemkundekring Ravenstein
www.heemkunderavenstein.nl
‘Heemkundekring Land van Ravenstein, opgericht in 1987, is een vereniging die als doel heeft om de geschiedenis van de voormalige gemeente Ravenstein te onderzoeken, op een verantwoorde manier vast te leggen en uit te dragen. Naast historische gebeurtenissen gaat de aandacht ook uit naar gebouwen, archeologie, omgeving, taal, religie, de middenstand en persoonlijke foto’s en verhalen van bewoners. Het bestuur neemt initiatief tot behoud van cultureel erfgoed en daagt de leden uit hieraan bij te dragen: ze studeren, beheren, verzamelen, adviseren, onderzoeken, publiceren en/of geven voorlichting tijdens stadswandelingen en lezingen. Daarmee inspireren ze elkaar, de bewoners en een groter publiek. Het grote draagvlak maakt dat de vereniging een serieuze gesprekspartner is voor de gemeente en andere instellingen.’

Toeristisch Informatiecentrum Ravenstein
www.toerismeravenstein.nl
‘Pagina voor de toerist die Ravenstein e.o. bezoekt.’

Leerlooierijmuseum Suermondt Ravenstein
http://www.leerlooierijravenstein.nl/

Omroep Walraven
www.omroepwalraven.nl
‘De Stichting “Omroep Walraven” verzorgt televisie- en kabelkrantuitzendingen in het gebied van de plaatsen: Ravenstein, Herpen, Overlangel, Neerloon, Keent, Huisseling, Deursen, Demen, Dieden, Dennenburg, Neerlangel en Koolwijk. De uitzendingen hebben steeds een relatie met personen of gebeurtenissen uit het uitzendgebied. De organisatie bestaat geheel uit vrijwilligers en werkt zonder winstoogmerk. Dagelijks is er één televisie-onderwerp dat telkens op het halve uur wordt uitgezonden. Op de kabelkrant worden actuele berichten uitgezonden.’

Parochie Huisseling/Ravenstein e.o.
www.stluciaravenstein.nl
‘Informatiepagina van de oude parochie Ravenstein-Huisseling.’

Brabants Historisch Informatiecentrum
www.bhic.nl
‘Het geheugen van Brabant.’

Stadsarchief Oss
www.stadsarchiefoss.nl/Default.aspx?so=a
‘Vanaf 1 januari 2016 is het Stadsarchief onderdeel geworden van de Bibliotheek Oss. Vanaf heden bent u welkom in onze nieuwe publieksruimte op de begane grond in de Bibliotheek, Raadhuislaan 10 in Oss. U kunt hier onze boeken raadplegen, archiefonderzoek doen, foto’s aanvragen, kranten inzien, stamboomonderzoek via microfiche en internet doen en onze historische tentoonstelling bekijken.’

Brabant Cloud
http://data.brabantcloud.nl/search/?q=ravenstein
De voormalige Film- en Fotobank Noord-Brabant is overgegaan in een nieuwe site. De data wordt gehost in de zogenaamde ‘Brabant Cloud’.

Thuis in Brabant
http://www.thuisinbrabant.nl/ Deze site zal uiteindelijk overgaan in data.brabantcloud.nl
Brabant kent een lange en rijke geschiedenis, vol verhalen die zijn vastgelegd in films, foto’s, boeken, prenten, kaarten en schilderijen. Thuis in Brabant biedt je de mogelijkheid deze schatten te ontdekken. Maak een uitje in het verleden en raak thuis in Brabant!

Erfgoed Brabant
http://www.erfgoedbrabant.nl/
Zonder erfgoed zijn we spoorloos. Het verleden geeft reliëf aan het heden en zet onze weg uit naar de toekomst. Erfgoed laat zien waar je vandaan komt en wie je bent. Erfgoed geeft Brabant een eigen gezicht, een uniek profiel.

Rijksdienst voor het cultureel erfgoed
www.cultureelerfgoed.nl
‘De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is een onderdeel van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. We werken onder de rechtstreekse verantwoordelijkheid van de minister. De Rijksdienst voert wet- en regelgeving en erfgoedbeleid uit dat het ministerie samen met de dienst ontwikkelt.’

Innl (In Nederland)
http://innl.nl/nl-NL/
Zoek in duizenden verhalen, activiteiten en routes in jouw regio.

Het Meertensinstituut
http://www.meertens.knaw.nl/cms/nl/
Het Meertens Instituut is een onderzoeksinstituut dat zich bezighoudt met de bestudering en documentatie van Nederlandse taal en cultuur. Centraal staan de verschijnselen die het alledaagse leven in onze samenleving vormgeven.

Wie was wie?
https://www.wiewaswie.nl/
Ga op zoek naar je voorouders, doorzoek oude documenten en bekijk het origineel.

Europeana
http://www.europeana.eu/portal/nl
Ontdek 54,167,101 kunstwerken, voorwerpen, boeken, video’s en opnames uit heel Europa.

Stichting carnaval Ravenstein
www.pomperstad.nl

Museum voor vlakglas en emaillekunst
www.museumravenstein.nl

Bed & Breakfast Het Ravenhuus te Huisseling www.ravenhuus.nl
‘Aan de rand van het pittoreske vestingstadje Ravenstein aan de Maas, ligt ons sfeervolle, landelijk gelegen Bed & Breakfast. Hier wordt u gastvrij onthaald en kunt u, onder het genot van een kop koffie of thee, genieten van de lommerrijke omgeving en de Brabantse gemoedelijkheid.’

Freelance Journalist Linde Arts
www.lindearts.nl
‘Website van de uit Huisseling afkomstige Linde Arts.’

Stichting Vrienden van het Huisselings Erfgoed
www.facebook.com/vriendenhuisselingserfgoed?ref=hl
‘Stichting vrienden van het Huisselings erfgoed is een stichting die de doelstelling heeft om de leefbaarheid in het dorp Huisseling te behouden en te bevorderen. Info: vriendenhuisselingserfgoed@gmail.com ‘

Stadsharmonie OBK Ravenstein
http://www.stadsharmonieobk.nl
‘Reeds 125 jaar in harmonie met Ravenstein!’

Schrijfster Susan Moonen
http://www.susanmoonen.nl/
‘Website van de uit Huisseling / Ravenstein afkomstige Susan Moonen.’

Moonen Media
http://www.moonenmedia.nl/
‘Uw tekst is onze passie. Uiteraard leveren wij foutloze, heldere teksten. Dat is de basis. Maar dan begint het pas. Uw verhaal moet raken en aanzetten tot de actie die we vooraf samen bepalen, zodat (potentiële) klanten overgaan tot aanschaf van uw product of afname van uw dienst. Dat doel slaagt alleen als de tekstschrijver zich verdiept in de ontvanger: uw doelgroep. Een tekst schrijven kan iedereen. Er mensen mee in beweging zetten is een vak apart. En dan? Dan wordt tekst ineens een krachtig communicatiemiddel waarmee uw omzet stijgt.’

Dorpsraad Ravenstein
http://www.dorpsraadravenstein.nl/
‘Dorpsraad Ravenstein omvat de kernen Demen, Deursen-Dennenburg, Dieden, Huisseling, Neerlangel en Ravenstein met in totaal zo’n 4.750 inwoners. Een van de taken van Dorpsraad Ravenstein is het gevraagd en ongevraagd adviseren van het College van B & W. Gemeente Oss wil bewoners betrekken bij ontwikkelingen en knelpunten in de directe woonomgeving, waarbij het thema leefbaarheid centraal staat. Om dit te realiseren én om de afstand tussen de gemeente en bewoners te verkleinen zijn wijk- en dorpsraden aangesteld, waaronder Dorpsraad Ravenstein.’

Stamboom Familie Elemans in het Land van Ravenstein, door Rob Elemans
https://www.genealogieonline.nl/stamboom-elemans/
‘De publicatie Familie Elemans in het Land van Ravenstein is samengesteld door Rob Elemans. De gegevensverzameling bestaat uit 684 personen, vanwege privacy zijn de gegevens van 2 personen niet gepubliceerd.’

Studio Rik van den Broek
http://www.rikvandenbroek.com/

Vertaalbureau Laten Vertalen
http://www.aabeve.nl/
‘Vertalen van vrijwel iedere talencombinatie’

Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap
http://www.lgog.nl/home.htm