Geestelijken

Lijst van geestelijken

Joannes Jacobus Aarts

Priester Theo Geurts

*

Lijst van geestelijken
Heeft u aanvullingen of wijzigingen? Laat ze achter op het prikbord of stuur een bericht!

Wilhelmina Johanna Maria van den Berg, zuster Josepha, geb. Huisseling 29 nov. 1901, ingetreden op 3 mei 1947 in de Orde van de zusters Penitenten van de Eenheid te Haren bij Megen, geprofest  8 nov. 1951, overl Katwijk (ZH) 2 jan. 1990. Haar laatste woonadres was: Kerkstraat 77 te Wassenaar.
Engelberta van Aar die naar Amerika was vertrokken, en bij haar overlijden naar bloemen rook, is te Herpen geboren, maar de familie is een paar jaar later in Huisseling komen wonen.
Odile van Aar

Huisseling.nl; Familiefoto van de familie Van Aar in Huisseling met onder andere Maria van Aar (getrouwd met Jan van den Berg) midden-boven, tante Odile van Aar (non) in het midden-onder, zuster Ma. Rumolda (Theodora J.) van Aar links, Mina Bouwens-van Aar rechts en de ouders en broers en zusters van Maria van Aar; namelijk Hendrica, Johanna, Petronella, Antonia, Jacoba, Hendricus, Wilhelmus en Engelbert. Maria van den Berg-van Aar is ook de grootmoeder van de Coenen’s in Huisseling (Bron: Familie Coenen).

Bertha Gerrits (zuster Constantine in België), dochter van Jan en Francisca Gerrits-van Erp. In januari 1936 trad ze in als non in klooster Soeterbeeck te Deursen. Enkele jaren later vertrok ze naar het klooster van de Zusters van Barmhartigheid te Ronse in België. Haar kloosternaam was Zuster Constantine

Huisseling.nl; Familiealbum
Huisseling.nl; Bertha Gerrits
Huisseling.nl; Geestelijken
Huisseling.nl; In 1946 ging de hele familie Gerrits met alle neefjes en nichtjes naar België om tante Bertha te bezoeken. We zien bovenste rij v.l.n.r.: Piet Gerrits met Pietje, Mevrouw Naren, Kobus Krebbers, Kea Gerrits-Gerrits met Nellie en Grad Gerrits met Pietje Gerrits; tweede rij v.l.n.r.: Jan Krebbers, Antoon van Heumen, Diny Krebbers, Miet van Erp-Gerrits, Harry van Erp, Henk Krebbers; derde rij v.l.n.r.: Gerard Krebbers, Piet Krebbers, Gien Gerrits-van der Ven met Jantje en Nelly Gerrits, Jan Gerrits, Bertha Gerrits (Zuster Constantine), Francien Gerrits, Drika Krebbers-Gerrits met Cisca Krebbers, Sjaak Krebbers en Bertje Gerrits.

Wouter Eligius Kocken (pater van Scheut), Missionaris van het Onbevlekt Hart van Maria, Scheut. Hij vertrok naar Mongolië en China om missiewerk te verrichten, maar stierf echter aan de tyfus op jonge leeftijd. Hij hield een dagboek bij waarin zijn belevenissen staan opgeschreven

Huisseling.nl; Familiealbum
Huisseling.nl; Wouter Eligius Kocken

Hermanus Kocken (o.a. pastoor te Hedikhuizen)

Huisseling.nl; Familiealbum
Huisseling.nl; Hermanus Kocken
Huisseling.nl; Familiealbum
Huisseling.nl; Hermanus Kocken, bidprentje

Marcellus van den Boogaard en zijn broers en zussen
Piet Kocken (norbertijn in Heeswijk)

Huisseling.nl; Familiealbum
Huisseling.nl; Norbertijn Piet Kocken

Wim Kocken (pater Kapucijn in Tilburg), geboren op 9 februari 1927 aan de Grotestraat 33 in Huisseling, was vanaf 30 januari 1949 Kapucijn. Hij stierf op 27 februari 2007 in Tilburg en werd op 3 maart aldaar begraven op het kloosterkerkhof. Zijn kloosternaam was Desideratus. Wim werkte in IJmuiden en Rotterdam en was 15 jaar kok in het klooster in Velp. Vanaf 1979 woonde hij in Tilburg

Huisseling.nl; Familiealbum
Huisseling.nl; Kapucijn Wim Kocken

Theo Geurts (pastoor te Meerveldhoven), werd op 21 december 1921 in Huisseling geboren als zoon van Frans Geurts en Johanna van Haren. Op 31 mei 1947 werd hij tot priester gewijd. Zie: Theo Geurts

Huisseling.nl; Familiealbum
Huisseling.nl; Pastoor Theo Geurts. Bron: Collectie Jacq. Bijnen, SHEV

Zr. de Vocht (zuster, van het Wit-Gele kruis)
Anneke Sluijters (non, dochter van dokter Sluijters)
Toos Reijs (zuster, dochter van Piet Reijs)

Huisseling.nl; Familiealbum
Huisseling.nl; Toos Reijs (als kind)

Frans Meulemans (pastoor in Tilburg). Rector Frans Meulemans, geboren in 1910 te Ravenstein, woonde later aan de Contre Escarpe 2 te Huisseling. Hij was een telg van de mengvoederfamilie in Ravenstein. In 1960 werd Frans pastoor van de parochie Ringbaan West (H. Margarita Maria) in Tilburg.

Huisseling.nl; Familiealbum
Huisseling.nl; Frans Meulemans

Piet Meulemans (pastoor in Schaijk). Piet Meulemans, geboren op 2 juli 1907 te Ravenstein, woonde later aan de Contre Escarpe 2 te Huisseling. Hij werd in 1933 kapelaan in Winssen, diende aansluitend van 1936 tot 1947 de nieuwe parochie ‘Waterkwartier’ in Nijmegen en kwam daarna in Tilburg terecht, in de Heuvelse kerk om precies te zijn. In 1955, na meer dan twintig jaar kapelaan te zijn geweest, werd hij tot pastoor benoemd. In 1964 werd hij pastoor in Schaijk. In de jaren zeventig begon hij met zijn gezondheid te tobben. Op 4 oktober 1975 is pastoor Piet Meulemans overleden (Bron: http://krekwekdogt.blogspot.nl/2011/09/de-vijfde-pastoor-van-de-heikant.html).

Huisseling.nl; Familiealbum
Huisseling.nl; Piet Meulemans

Theo van Gulick (pastoor in Dreumel). Theo van Gulick, priester, geboren op 23-12-1919, aan de Contre Escarpe 1 te Huisseling, als zoon van griffier Jan van Gulick en Dina van Wetten. Theo werd tot priester gewijd op 15-06-1946. Hij was pastoor van Dreumel van 10-02-1968 tot 31-08-1980. In 1980 ging Van Gulick om gezondheidsredenen met emeritaat en verhuisde naar Oss. In de afscheidsdienst werd tevens zijn 12 1/2 jarig pastoraat gevierd. De bevolking schonk de pastoor geld om zijn nieuwe woonruimte in te kunnen richten. In 1986 keerde pastoor van Gulick voor even terug naar Dreumel om zijn 40-jarig priesterjubileum te vieren. Na een slopende ziekte overleed hij op 28 juni 1987 in Boxmeer. Hij werd in Dreumel begraven (Bron: http://www.tremele.nl)

Huisseling.nl; Familiealbum
Huisseling.nl; Theo van Gulick

Joannes van Outvorst (missionaris in Indonesië)

Huisseling.nl; Familiealbum
Huisseling.nl; Joannes van Outvorst

Nicolaus de Bruijn (pastoor in Huisseling)
Rumoldo Theodora van Aar (non)

Huisseling.nl; Familiealbum
Huisseling.nl; De familie Van Aar, met op de bovenste rij van links naar rechts Nelly, Albert en Mien van Aar, Marietje Kocken, Grad en Hermina Kocken-van Aar, Bert en Maria en Antoon Verstegen-van Aar met Marietje. Onder: Marietje, Anna en Christ van Aar-van den Heuvel met Adriaan, non Rumoldo Theodora van Aar, Piet en Kaatje van Aar-de Rijk, Hanna en Koos van Roosmalen-van Aar en de jongens Adri en Piet Verstegen.Christ en Anna hadden een winkeltje in de Marktstraat in Ravenstein. Mien van Aar is later getrouwd met Ties Jansen, onderwijzer op de jongensschool in Ravenstein. Piet en Kaatje woonden in het ouderlijk huis van Piet aan de Hamstraat 6. Zijn ouders Adrianus van Aar en Petronella de Veer runden hier een herberg met beugelbaan en pijl-en-boogbaan. Adrianus was tevens kerkmeester. Eerder was hij getrouwd met Hermina Kroonen, met wie hij geen kinderen kreeg (Bron: Marietje Kocken).

Joannes Jacobus Aarts (priester), werd geboren op 15 november 1790 en overleed op 6 november 1825 te Gemert. Aarts wordt in maart 1822 aangesteld als rector van de Latijnse school te Gemert

Er zijn meer vrouwen in het klooster gegaan (sowieso in Soeterbeeck), namelijk ene Maria Eligia Kocken (Soeterbeeck en Nazareth) en Marie Rinolda van Zuijlen (lid van de Congregatie van JMJ).

Lijst van zusters uit Huisseling uit “Het klooster Soeterbeeck te Deursen 1732 – 1982″
Onder redactie van Drs. R. Th. M. van Dijk o. carm. werd het boek “Het klooster Soeterbeeck te Deursen 1732 – 1982″ geschreven. Uit dit boek is een lijst gemaakt van alle zusters die in Huisseling zijn geboren (voor zover bekend). Deze lijst is samengesteld door Hans Sluijters met medewerking van zuster Henrice Elemans en zuster Monica Neijenhuis.

Maria Elemans, geb.- Huisseling, ingetreden -, lekezuster, geprofest 17 feb. 1778, overl. Deursen 14 feb. 1887.
Bernarda ( Mechelina) Bijl, geb. Huisseling 5 juli 1815, ingetreden 1840, koorzuster, geprofest 3 nov. 1841, overl. Deursen 11 febr. 1864.
Barbara ( Antonetta) Elemans, Geb. Huisseling 6 dec. 1817,ingetreden 1844, koorzuster, geprofest 10 april 1845, overl. Ravenstein 19 dec. 1900. Onderoverste van Nazareth en onderwijzeres te Ravenstein.
Scholastica (Aloysia) Smits, geb. Huisseling 16 apr. 1820, ingetreden 1844, koorzuster, geprofest 8 april 1845, overl. Ravenstein 3 febr. 1872, Suppriorin van Nazareth te Ravenstein. Zij is een nicht van de befaamde orgelmakers F.C. Smits te Reek. Op haar bidprentje staat: “… uit geheel haar hart zong zij den lof des Heeren”.
Eligia (Jacoba) Kocken, Geb. Huisseling 16 sept. 1830, ingetreden 1856, koorzuster, geprofest 28 aug. 1857, overl. Ravenstein 2 nov. 1920, Onderwijzeres te Ravenstein.
Henrice (Henrice (Riek) Antonia) Elemans, Geb. Huisseling-, ingetreden 12 maart 1959, geprofest 31 mei 1961, overl. ?, Raadzuster 1967-1973 en 1979-201?; superpriorin 1973-1979.

Huisseling,nl; Geestelijken
Huisseling.nl; Riek Elemans

Op 21 december 1901 wordt Stephanus Petrus Marianus Kocken in ‘s-Hertogenbosch tot priester gewijd. Stephanus is de zoon van Willem Kocken en Antonia van Dieten. Willem is geboren in Huisseling in 1826 en trouwde te Dinther in 1857. Hij was (assistent-)onderwijzer te Dinther vanaf circa 1850, gemeenteraadslid (1859-1888), wethouder en ambtenaar van de Burgerlijke Stand te Dinther, winkelier en koopman. Vanaf circa 1882 was hij woonachtig in Schijndel.
Antonia kwam uit dorp Zeeland. Zij kregen 10 kinderen, waarvan twee intraden in het klooster (zus Sophia Helena Maria bij de Zusters Franciscanessen te Veghel en werd onderwijzeres in o.a. Herpen en Zeeland). Stephanus werd geboren op 27-06-1871 te Dinther, werd leerling (banket)bakker te Heeswijk en Uden en trad in bij de Orde Minderbroeders Kapucijnen te Babberich in 1894 (kloosternaam Mansuetus van Dinther). Zijn ouders waren zo trots dat ze dit affiche lieten drukken! Hij was theologisch student te Velp (NB), Helmond en ‘s-Hertogenbosch, priester gewijd te ‘s-Hertogenbosch, vicaris te Velp in 1907, gardiaan vanaf 1909 te Helmond, Breda, Velseroord, Babberich en ‘s-Hertogenbosch, lid van het hoofdbestuur van de provincie. Hij reisde in 1922 naar Sumatra en Borneo en was rector te Eindhoven vanaf 31-12-1936. Hij stierf te Eindhoven in 1938 aan hartklachten.

Huisseling,nl; Geestelijken
Huisseling.nl; Herinnering aan de priesterwijding Stephanus Kocken (Bron: Verzameling Jeroen Arts).

naar boven

*

Joannes Jacobus Aarts
Met dank aan Hans Pennings, Medewerker beheer archieven en collecties Gemeentearchief Gemert-Bakel.
Deze in Huisseling geboren priester staat beschreven in het Nieuw Nederlands Biografisch Woordenboek en in ‘Geschiedenis der latijnsche school te Gemert’. Joannes Jacobus Aarts is een zoon van Joannes Franciscus Aarts en Maria Prinsen. De ouders van Joannes Franciscus Aarts waren Joannes (Jan) Aerts en Jacoba Jacobs Peerboom (x 13-05-1732). Zij zijn tevens de voorouders van Jeroen Arts.

Joannes Jacobus Aarts werd geboren op 15 november 1790 te Huisseling en overleed op 6 november 1825 op slechts 35-jarige leeftijd te Gemert. Aarts wordt in maart 1822 aangesteld als opvolger van rector H.B. van der Aa. Hij blijft tot aan zijn overlijden in 1825 rector van de school. Voor zijn aanstelling als rector was Aarts werkzaam als preceptor (leraar) aan de school. Zijn bidprentje meld foutief 1819 als aanstellingsjaar. Mogelijk was dat als leraar. Wanneer Aarts tot priester werd benoemd is (nog) niet bekend.

Huisseling.nl; Geestelijken
Huisseling.nl; De overlijdensakte van Joannes Jacobus Aarts op de site van het BHIC
Huisseling.nl; Geestelijken
Huisseling.nl; Het bidprentje van Joannes Jacobus Aarts

Biografie(ën) over Joannes Jacobus Aarts:
P.J. Blok en P.C. Molhuysen, Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 8 (1930)
Werken van Joannes Jacobus Aarts
(geen titels beschikbaar)

[Aarts, Joannes Jacobus]
AARTS (Joannes Jacobus), geb. te Huisseling aan de Maas 15 Nov. 1790, priester, werd eerst kapelaan van de kapel te Merselo onder Venray. Daarna werd hij leeraar der grammatica aan de latijnsche school te Gemert. In 1821 gaf hij een Latinaelinguae grammatica uit te ’s Hertogenbosch, 15 Maart 1822 werd hij tot rector der latijnsche school aangesteld. Hij overleed te Gemert reeds op 6 Nov. 1825, slechts 35 jaar oud. Zie: v.d. Elsen, Geschiedenis der latijnsche school te Gemert, 270; Schutjes, Gesch. bisdom ’s Hertogenbosch III, 709, IV, 645.
Fruytier.

Huisseling.nl; Geestelijken
Huisseling.nl; In 1821 gaf Joannes Jacobus Aarts te ‘s-Hertogenbosch een Latijnse grammatica uit onder de titel ‘Latinae Linguae Grammatica’. Hij blijkt zijn geboortedorp Huisseling niet vergeten te zijn. Op pagina 10 haalt hij dit aan als voorbeeld (Bron: Bibliotheek Universiteit Gendt).

In het boek Geschiedenis van de Latijnsche School te Gemert, door Fr. G. van den Elsen O. Praem (1887), staat rector Joannes Jacobus Aarts vermeld als opvolger van H.B. van der Aa. “Een groot latijnsch letterkundige”, die na het vertrek van Robijns met het onderwijs der grammatica was belast geweest en in 1821 eene ‘Latinae linguae Grammatica‘ in druk had uitgegeven. Na de dood van Aarts op 6 november 1825 wordt F.W. Bevers rector, Martinus van Beek conrector en Henricus van den Wijmelenberg, die in Huisseling studeerde, praeceptor. In 1840 vertrekt Van den Wijmelenberg en sluit zich aan bij de Kruisheren, waar hij tot Commissaris generaal van de orde wordt benoemd.

naar boven

*

Priester Theo Geurts
Inleiding

Huisseling.nl; Geestelijken
Huisseling.nl; Het hele dorp viert feest tijdens de priesterwijding van Theo Geurts in 1947. In het midden Theo, geflankeerd door zijn beide ouders in de Grotestraat (Bron: Fam. Elshof-Heijmans).

Theo Geurts werd op 21 december 1921 in Huisseling geboren als zoon van Frans Geurts en Johanna van Haren. Zij woonden aan de Grotestraat 32. Frans was secretaris van de NCB. Gon, een zus van Theo, werd directrice van de huishoudschool in Eersel. Theo volgde de priesteropleiding in Sint Michielsgestel (klein seminarie) en in Haaren (groot seminarie). Op 31 mei 1947 werd hij tot priester gewijd. Hij mocht zijn eerste plechtige Heilige Mis vervullen in ’s-Hertogenbosch. Op 15 juni mocht hij in zijn geboortedorp de Heilige Mis doen. Het hele dorp liep uit om hem bij zijn ouderlijk huis op te halen om in een stoet terug te gaan naar de kerk.

Huisseling.nl; Geestelijken
Huisseling.nl; De medeparochianen uit Huisseling trekken op 15 juni 1947 in optocht naar het ouderlijk huis van Theo Geurts. Op de foto zien we onder andere Drikus van Aar, Bert of Toon van Aar, Frans van de Rijdt, Dries van Zuijlen, Albert Arts, Drikus Jansen, burgemeester Hoefnagel, Cellus van den Heuvel, Wout Elemans, Flip van Zuijlen, Salet, Jan de Bruijn, Cellus van den Bergh, Hennie Arts, Toon Jansen (Bron: Parochie-archief Huisseling).
Huisseling.nl; Geestelijken
Huisseling.nl; De medeparochianen uit Huisseling trekken op 15 juni 1947 in optocht naar het ouderlijk huis van Theo Geurts. Op de foto zien we onder andere op de achtergrond Theo Geurts naast zijn moeder, pastoor Johan Diels en burgemeester Hoefnagel. Rechts Has Smits (met bril) en Jan de Bruijn. Op de voorgrond meester Tieske Jansen en Catrien (Elemans-) van de Rijdt (op de rug gezien met geruit jasje) (Bron: Parochie-archief Huisseling).
Huisseling.nl; Geestelijken
Huisseling.nl; Het gezin Geurts-van Haren met rechts de kersverse priesterzoon Theo voor het ouderlijk huis aan de Grotestraat 32 (Bron: Familie Geurts-van Erp).
Huisseling.nl; Geestelijken
Huisseling.nl; Gedachtenisprentje aan de priesterwijding van Theo Geurts, 31 mei/15 juni 1947 (Bron: Familie Van den Heuvel-Jansen).
Huisseling.nl; Geestelijken
Huisseling.nl; Gedachtenisprentje aan de priesterwijding van Theo Geurts, 31 mei/15 juni 1947 (Bron: Familie Van den Heuvel-Jansen).

Pastoor in Veldhoven
De eerste drie jaar was hij als kapelaan werkzaam in Winsen. In 1950 werd hij benoemd tot kapelaan van de Heilige Lambertusparochie in Meerveldhoven, onder deken M. van de Ven. Het was nog de tijd van het ‘Rijke Roomsche Leven’ en als vanzelfsprekend was hij als kapelaan geestelijk adviseur bij het jeugdwerk, zoals de verkennerij en verschillende sportclubs. In 1953 organiseerde hij in Meerveldhoven een groots openluchtspel, waarbij het hele dorp betrokken was. Hij zat in het bestuur van de Culturele Kring, die in het patronaat toneelvoorstellingen organiseerde. Uit deze kring kwam later theater De Schalm in Veldhoven tot stand. Als kapelaan van Meerveldhoven werd Geurts gevraagd aalmoezenier te worden van de plaatselijke verkennergroep Sint Lambertus.

In 1955 werd Veldhoven, mede door de expansiedrift van Eindhoven, de snelst groeiende gemeente van Nederland. In 1956 werd Geurts tot zijn eigen verbazing tot bouwpastoor van de nieuwe Jozef Werkmanparochie benoemd, waar hij op 19 oktober 1957 werd geïnstalleerd als pastoor van deze parochie. De nieuwe wijk bestond voornamelijk uit arbeiders. Geurts’ grootste zorg was ‘hoe alles te financieren’? Hij trekt hij er op uit om te preken en te collecteren en krijgt van diverse personen (financiële) hulp aangereikt. De verkennergroep studeert voor haar oud-aalmoezenier het toneelstuk ‘De treinduivel’ van Tom Eriks in en gaat in de regio op de planken om geld in te zamelen voor de nieuwe kerk. Ook in Ravenstein treedt men op.

Voordat men kan beschikken over een echt kerkgebouw wordt in 1957 eerst een noodkerk in gebruik genomen. Aan de Burgemeester van Hoofflaan wordt uiteindelijk in 1962 een nieuwe kerk in gebruik genomen van de hand van architect Jan Strik uit Boxtel. Tien jaar later alweer wordt de kerk – door vermindering van het kerkbezoek – te groot en wordt een gedeelte aan de bibliotheek overgedragen.

In nieuwbouwwijk d’Ekker moet niet alleen een parochie van de grond komen, ook de organisatie van het onderwijs hoort daarbij. Het kerkbestuur was in deze tijd ook nog schoolbestuur en Theo was als pastoor uiteraard ook voorzitter van dit schoolbestuur. Ook heeft hij zitting in de deken Van de Venstichting en de Vereniging van Schoolbesturen voor het katholiek basis- en speciaalonderwijs. Hij richtte daarnaast ook het zangkoor op, een speeltuin, het jeugdwerk, de scouting; eigenlijk het hele verenigingswerk.

Huisseling.nl; Geestelijken
Huisseling.nl; Pastoor Theo Geurts. Bron: Collectie Jacques Bijnen, SHEV

Op 27 december 1986 wordt Geurts 65 jaar. Per 1 januari 1987 gaat hij met emeritaat en neemt afscheid van zijn parochie en neemt vanaf dan de pastorale zorg voor de bewoners van Huize Merefelt op zich. In mei 1997 viert hij zijn gouden priesterfeest. De parochianen vonden Geurts altijd een fijne pastoor, mede dankzij zijn korte Missen. Op 4 mei 1999 sterft Geurts in het Jozefziekenhuis in Veldhoven en wordt begraven op gemeentelijke begraafplaats De Hoge Bocht.

Huisseling.nl; Geestelijken
Huisseling.nl; De RKJB present bij de priesterwijding van Theo Geurts. V.l.n.r. Jan Coenen, Cor van den Heuvel, Jan Elemans en Thé Arts (Bron: Familie Van den Heuvel-Jansen).
Huisseling.nl; Geestelijken
Huisseling.nl; De RKJB present bij de priesterwijding van Theo Geurts. We zien Jan Elemans, Hein van Dinther, Jan Coenen, Sjaak Elemans, Cor van den Heuvel, Thé Arts, Rinus van Zuijlen, Frans Egbars, Theo en Piet van de Rijdt, Toon Jansen (Bron: Familie Van den Heuvel-Jansen).
Huisseling.nl; Geestelijken
Huisseling.nl; De Boerinnenbond present bij de priesterwijding van Theo Geurts. We zien Gon Arts, Coba en Berth Coenen, Til, Jo en Riek Elemans (Bron: Familie Van den Heuvel-Jansen).
Huisseling.nl; De RKJB present bij de priesterwijding van Theo Geurts (Bron: Familie Van den Heuvel-Jansen).

Binnenkort volgt hieronder nog een verhaal over Wouter Eligius Kocken die in 1918 tot priester werd gewijd en als missionaris aan malaria is gestorven.

naar boven

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.