Veteranensportclub

Halverwege de jaren tachtig werd door oudleden van de plaatselijke RKJB de behoefte gevoeld de nostalgische gevoelens die bij velen nog leefden nieuw leven in te blazen. Als vervolg op de RKJB uit de vijftiger en zestiger jaren werden op vele plaatsen veteranensportclubs opgericht, naar het voorbeeld van de vroegere jongerensportclubs, waar de oprichters zelf lid van waren geweest.
In 1965 omgevormd tot de Katholieke Plattelands Jongeren (K. bij het einde van de competitie). Medio oktober 1986 werd op initiatief van oud-sportleider Toon Jansen en oud-sportleidster Riek Sommers-Brands de “Veteranensportclub Ravenstein” opgericht. Er werd daarbij een minimum leeftijd van 35 jaar gehanteerd. De leden van deze nieuwe club kwamen allemaal voort uit de vroegere Rooms Katholieke Jonge Boerenstand, de Boerinnenbond en de Katholieke Plattelands Jongeren.

Sportdag Veteranensportclub in Berghem, 1987. Bron: J. van Schadewijk


De eerste sportdag waar aan werd deelgenomen was de veteranensportdag, georganiseerd op 23 augustus 1987 te Berghem. Bij de heren werd het algemeen klassement, touwtrekken en diverse atletieknummers gewonnen door de club uit Ravenstein. Ook de dames presteerden zeer goed. Citaat uit het verslag van het Brabants Dagblad van 24 augustus 1987 ‘Trots sprong de captain van Ravenstein na afloop op de hoogste trede van het ereschavot om de beker als winnaar van het algemeen klassement bij de heren in ontvangst te nemen’.

Sportdag Veteranensportclub te Ravenstein, 1990. Bron: J. van Schadewijk


De eerste sportdag te Ravenstein werd georganiseerd op tweede pinksterdag 1990. De “veteranensportclub Ravenstein” werd vertegenwoordigd door een dames- en een herenafdeling. Traditiegetrouw werd deze sportdag geopend met een Heilige Mis. Daarna werd vanuit de kerk opgemarcheerd naar de velden van de voetbalclub, waar de sportieve krachten werden gemeten. De dames van Ravenstein wonnen het algemeen klassement bij de dames, terwijl de heren een verdienstelijke 2e plaats in het algemeen klassement behaalden.
Op 5 juni 2006 werd voor de tweede keer een veteranensportdag in Ravenstein georganiseerd op de velden van de plaatselijke voetbalclub. Het werd een voortreffelijk georganiseerde sportdag met prachtig zomerweer. Er kwam een recordaantal bezoekers op af. Vele nieuwe afdelingen uit de directe omgeving waren aanwezig, wat een gunstige uitwerking had op de bezoekersaantallen. De veteranen Ravenstein werden alleen vertegenwoordigd door de heren. Wegens gebrek aan leiding is de damesafdeling van de veteranensportclub in het begin van de negentiger jaren opgeheven. In 2011 bestaat de veteranensportclub 25 jaar. Een zestal leden is al die jaren lid van deze club geweest. Dit zijn: Jan Adriaans, Nico van den Bergh, Jan van Schadewijk, Gerrit Strik, Frans van Uden en Thijs Wijnakker.

Sportdag Veteranensportclub te Ravenstein, 2006.

naar boven