CAV

Het pakhuis van de CAV

Inleiding
Het monumentale pand zoals we dat nu kennen als ‘CHV pakhuis’ is oorspronkelijk gebouwd (1909) als graanpakhuis door de firma Herckenrath-Coenen. Het is één van de weinige vroeg 20e eeuwse graanpakhuizen in Noord-Brabant, die nog in bijna originele staat bewaard zijn gebleven. Het pand heeft vanaf 1918 een belangrijke functie gehad in de handel en distributie van granen, veevoeders, kunstmest, kolen en fruit door de Coöperatieve Aan- en Verkoop (Handels) Vereniging (CAV) van de NCB afdeling Huisseling ca.

De familie Coenen, geldschieters van de firma. Bron: Fam. Coenen

De graan- en meel (bloem) handel Herckenrath-Coenen
In 1909 verleent het gemeentebestuur van Huisseling aan de firma Herckenrath-Coenen een vergunning voor de oprichting van een ‘inrichting tot het malen en reinigen van granen en zaden’. Omdat er gewerkt wordt met een 15.5 pk. benzinemotor worden er door de Inspecteur van arbeid zware brandvoorschriften gesteld. De benzine moet ondergronds worden opgeslagen en ter bestrijding van brand moet een bak zand aanwezig zijn.
P.G. Herckenrath kwam uit Horssen en begon, samen met Gerrit Coenen (als geldschieter) in het nieuwe bedrijfspand een graanhandel en maalderij voor veekoeken en soja. Hiervoor wordt een stuk grond gekocht op het erf van Sylvester Kroonen. Deze verhuisd naar een nieuw huis aan de Winkelstraat 8-10 in Ravenstein, maar laat zijn boerderij naast het pakhuis staan als timmerwerkplaats. Met drie grote graanhandelaren (J. Meulemans & Co., L. van Stekelenburg en Herckenrath-Coenen) was het een bloeitijd voor de graanhandel. De risico’s waren echter ook groot. Het bedrijf had een schip maïs gekocht, maar de graanprijzen kelderden. Om aan faillissement te ontkomen verkoopt de familie Coenen in 1912 het Landgoed Eikenburg in Rosmalen voor 35.000 gulden. Niet duidelijk is of de firma Herckenrath-Coenen het pakhuis, dat op dat moment nog uit twee verdiepingen bestond, heeft laten uitbreiden met de huidige derde verdieping.

Verbouwtekening van het pakhuis

In het bedrijfsarchief is een blauwdruk aanwezig voor het verhogen van het pakhuis, maar niet zeker is of dit nog door hen is uitgevoerd. In 1918 wordt het pakhuis verkocht (de firma heet dan Stekelenburg-Coenen) aan de Handelsraad van de NCB Huisseling.

De Handelsraad en de CHV
Door de boeren in de omgeving was al voor oprichting van de ‘Handelsraad Ravenstein’ sprake van centrale aan- en verkoop van goederen. Zo verzamelden de ‘boterij-besturen’ via bestelbiljetten de wensen en stelde ze de totale hoeveelheden vast. Vervolgens liet men de plaatselijke graanhandel daarop inschrijven. Later ging men ook naar de beurs in Rotterdam. Producten uit die tijd die boeren nodig hadden waren bijvoorbeeld; maalmais, voorslagkoek, lijnkoek, rijstemeel, erwten, diverse soorten kunstmest, zaaihaver en steenkool. Zo ontstond een mechanisme van centrale en dus voordelige aankoop. Dit niet zonder gemor van de plaatselijke middenstand (molenaars, smeden, e.d.).

De inmiddels gesloopte Boerenbondwinkel. Bron: Heemkunde Ravenstein

Vanuit de ‘Vereniging van oud-leerlingen van de Landbouwcursus Neerloon’ werd in 1915 door de NCB-afdelingen Huisseling en Dieden de plaatselijke Handelsraad van de NCB opgericht (vereniging tot hulp en voorlichting bij den aan- en verkoop Huisseling e.o.). In Ravenstein (Huisseling) huurde men een pakhuis van W. Verbakel, die zelf ook als eerste knecht werd aangenomen. In 1917 huurde men als pakhuis de oude smederij van P.H. Caners. De notulen van de ‘Raad van toezicht’ vermelden in 1916 de plannen voor de bouw van een groter nieuw pakhuis, maar in plaats daarvan kan men in 1918 voor 8.000 gulden het naastgelegen pakhuis van Stekelenburg-Coenen kopen. In 1917 sluit men zich aan bij CHV Veghel. Het pakhuis wordt in 1924 ook aan hen verkocht. CHV Veghel zorgt voor een nieuwe maalderij, opslagsilo’s, graanreiniger, koekbreker en een nieuw bijkantoor. Na de tweede wereldoorlog wordt de pui aan de straatgevel deels gewijzigd naar de huidige staat en wordt een tweelaags winkelpand tegen de zuidgevel gebouwd (huidige winkel). In 1925 wordt de Handelsraad opgeheven en omgezet in een Coöperatieve Aankoop (Handels) Vereniging Ravenstein (CAV). In 1964 fuseert deze met Herpen en in 1987 met CAV Maasland te Geffen.

Pinautomaat van de Rabobank in de voorgevel
In 2012 opent een andere coöperatieve firma, die zoveel jaren een nauwe band met de NCB heeft gehad, een pinautomaat en een geldstortautomaat in de voorgevel van het pand. Zij restaureren de voorgevel en brengen de oude luifel weer terug. Zie voor een interessante bijdrage van Omroep Walraven deze link! De historie van het pand wordt nog eens uit de doeken gedaan met filmmateriaal en een verhaal van Willem-Jan Pantus.

naar boven